Hoppa till huvudinnehåll
Blog
Blog

EPALEs fokus: Grundläggande färdigheter

EPALEs tematiska fokusområde under juli till september 2020 handlar om grundläggande färdigheter. Grundläggande färdigheter är transversala. Det är inte bara relevanta för utbildningspolitiken, men också för sysselsättning, hälsa, social- och miljöpolitik. Att bygga sammanhängande politiska åtgärder som stödjer människor med grundläggande färdigheter är nödvändigt, inte bara för att göra Upskilling Pathways till en framgång, utan också för att bygga mer motståndskraftiga och inkluderande samhällen.

EPALE focus: Basic Skills Learning Provision

EPALEs tematiska fokusområde under juli till september 2020 handlar om grundläggande färdigheter Att bygga motståndskraft genom att säkerställa grundläggande färdigheter för alla: att investera i effektiv utbildning i grundläggande färdigheter blir avgörande efter COVID-19.Grundläggande färdigheter (läs- och skrivkunnighet, räknefärdigheter och digital kompetens) har blivit en politisk prioritering i Europa och är kärnan i Upskilling Pathways rekommendation som antogs av Europeiska rådet 2016. Nästan 20% av den vuxna befolkningen i Europa kämpar med läs- och skrivkunnighet, matematik och användandet av digitala verktyg. Nästan lika många (22%) vuxna i EU har kvalifikationer från högstadiet eller lägre stadier, vilket ökar deras risk för arbetslöshet och social sårbarhet. Upskilling Pathways adresserar dessa problem genom att uppmuntra medlemsstater att bygga sammanhängande politik för att säkerställa en lägsta nivå av grundläggande färdigheter för alla och att hjälpa människor som behöver få åtminstone kvalifikationer från gymnasiet.

Den senaste COVID-19-krisen har emellertid kastat nytt ljus på vikten av grundläggande färdigheter. Det har avslöjat vikten av att göra medborgare och samhällen mer motståndskraftiga mot oväntade och störande utmaningar och mer kapabla att anpassa sig snabbt till förändrade omständigheter. Coronavirus-pandemin har påverkat viktiga delar av människors liv såsom deras hälsa, arbete, sociala välfärd och ekonomi. Som ett resultat av de åtgärder som vidtagits för att hantera pandemin har många anställda friställts och andra har plötsligt blivit tvungna att bli digitala på ett sätt som inte gått att förutse. För andra har det varit viktigt att utveckla säker och kritisk användning av digital information för att kunna hantera sin och sin familjs ekonomi och kunna fatta ekonomiska beslut. För de flesta människorna har en uppenbar konsekvens av COVID-19-krisen varit behovet av att behandla hälsorelaterad information för att kunna förstå situationen och agera i enlighet med de åtgärder som myndigheterna vidtagit för att förhindra ytterligare spridning av infektionen. Européer med låg utbildningsnivå i grundläggande färdigheter blir ännu mer sårbara under denna kritiska tid. Att hantera sådana globala utmaningar effektivt kräver gemensamma åtgärder från samhällen.Att säkerställa grundläggande färdigheter för alla är ett nödvändigt steg för att möjliggöra för samhällen att bekämpa de nuvarande och framtida sociala, ekonomiska och hälso- och miljörelaterade utmaningar samt att implementera politik effektivt för att kunna stödja hållbarheten i europeiska samhällen och ekonomi och främja en mer hållbar planet.

Grundläggande färdigheter är transversala. Det är inte bara relevanta för utbildningspolitiken, men också för sysselsättning, hälsa, social- och miljöpolitik. Att bygga sammanhängande politiska åtgärder som stödjer människor med grundläggande färdigheter är nödvändigt, inte bara för att göra Upskilling Pathways till en framgång, utan också för att bygga mer motståndskraftiga och inkluderande samhällen.

Det är i detta sammanhang som vi presenterar det tredje tematiska fokusområdet för 2020; att bygga motståndskraft genom utbildning i grundläggande färdigheter för att säkerställa effektiv politik och praxis inom: 

  • kritiskt språk- och kunskapsperspektiv (critical literacy)
  • hälsolitteracitet, 
  • förmåga att förstå finansiell information (financial literacy), 
  • räknefärdigheter (numeracy), 
  • grundläggande färdigheter för framtiden.

 Den 16-17 september 2020 kommer du också att få möjlighet att delta i vår online-diskussion om grundläggande färdigheter.

Login (33)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna