European Commission logo
Skapa ett konto
Blog
Blog

Enhörna Hembygdsförening väcker liv i svunna tider

Enhörna hembygdsförening utanför Södertälje har som vision att skapa en levande hembygd för alla. De har lyckats –aktiviteterna och idéerna är många.

Bygdegården

Enhörna Hembygdsförening bedriver museiverksamhet i två före detta kyrkskolebyggnader från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Föreningen har restaurerat båda byggnaderna med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen och EU. Föreningens verksamhet finansieras via medlemsavgifter, ett bidrag om 30 tusen kronor per år från kommunen samt egen försäljning och gåvor. Allt arbete är ideellt.

-I det ena huset har vi en gammal skolsal, som både är spännande för skolklasser som besöker oss och för äldre som kan återse sin skolmiljö. Vi anordnar också lektioner där och har haft en träff för de som gick i den sista klassen i skolan, säger Mona Elveskog, ordförande i föreningen.

Föreningen har även ett rum för hembygdsforskning där besökare kan söka sina rötter i böcker, skrifter, foton, inspelningar och insamlat material. För varje hus i bygden med en särskild historia samlar hembygdsföreningen information och bilder. Många vänder sig till föreningen för att släktforska. I samma hus finns även en fotosal och mer än 1 200 fotografier finns uppsatta på skärmar, och ännu mer finns i arkiven.  

- Föreningen ger ut en mängd böcker bland annat om olika områden som Sandviken och Ekeby, handelsträdgårdar som funnits här, historier från Enhörna och mycket annat, säger Mona.

Föreningens arbete är viktigt för vuxnas lärande, menar Mona:

- Vi har studiecirklar där man kan lära sig om sin hembygdshistoria och vi tar hand om olika byggnader och räddar dem till eftervärlden. På så sätt bevarar vi historien, samtidigt som vi också visar på det nya – till exempel har vi räddat en gammal brandstation och kan där visa det gamla samtidigt som vi kan ta dit en brandbil från idag för att visa på utvecklingen.

Brandstation

Övriga aktiviteter är bland annat inventering av soldattorp och vandringar, temadagar och föreläsningar. Föreningen har 800 medlemmar, vilket är mycket för ett samhälle med 2 800 boende varav 1 300 är ungdomar (som inte omfattas av medlemskap). Föreningen anordnar också utställningar om hur livet såg ut förr och har bland annat byggt upp en kyrksal, ett tegelbruk, en bagarstuga, en skomakarverkstad, en tvättstuga, ett litet hem med kök och finrum, en syateljé, en vävstuga, en snickarverkstad och en smedja.

Vi har fasta utställningar och tillfälliga utställningar som vi gör om varje år. Vi berättar om hur det var förr så att man hela tiden kan lära sig. Före pandemin hade vi cirka 3 500 besökare. Bland andra brukar SFI-verksamheten (svenska för invandrare) komma hit och det brukar uppskattas mycket eftersom många känner igen saker som även används eller använts i deras hemländer, säger Mona.

För att verksamheten ska gå runt är medlemmarna nödvändiga och föreningen har över 100 hjälpande händer som bidrar med att till exempel dela ut hembygdsblad, baka, snickra, måla, hålla i temadagar, bygga utställningar med mera. Just nu söker föreningen bidrag för att bygga ett komplementhus med kök, samlingssal och rullstols-WC.

 

Om bygdegården

Dessutom finns i Enhörna en bygdegård som drivs av Enhörna bygdegårdsförening. Mona Elveskog är ordförande även i den föreningen. När bygdegården inte är uthyrd arbetar man även där med fortbildning. Nyligen hade man en föreläsning om miljöarbete och hur man kan agera miljösmart. För inte så länge sedan fanns en föreläsning om släktforskning.

Förutom föreläsningar har föreningen även en filmklubb samt öppet hus-kvällar där man kan lära sig sticka, få hjälp att komma vidare med handarbeten som man inte klarar själv eller bara träffas och utbyta tankar eller spela spel. Föreningen arrangerar också en kulturvecka varje år med utställningar av bygdens hantverkare och samlare eller ett tema kring brudklänningar mm. Även plantbytar- och bokbytardagar brukar finnas varje år.  

Login (1)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna

Kommande evenemang