chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - En digital mötesplats för vuxenutbildare i Europa

Blogg

Kompetensbaserad rådgivning för personer med kognitiv funktionsnedsättning – inledande resultat från Erasmus+ projektet “COOCOU”

06/05/2020
av Goran Jordanoski
Språk: SV
Document available also in: EN DE EL SL ES

Lästid cirka 8 minuter - läs, gilla och kommentera.


Logo COOCOU

Bakgrunden till COOCOU projektet

Det Erasmus+ finansierade projektet COOCOU fokuserar på att erkänna färdigheter, kvalifikationer och kompetenser hos personer med kognitiv funktionsnedsättning genom att utveckla och använda verktyg för att värdera och dokumentera dessa kompetenser.

Med hjälp av kompetensanalys som sker tillsammans med vägledning från rådgivare syftar COOCOU-projektet till att hjälpa personer med kognitiva funktionsnedsättningar att ta reda på sina kompetenser, öka sitt självförtroende, skapa empowerment, samt att hitta jobb eller utbildningsåtgärder som passar sin kompetensprofil och intressen. På detta sätts stöds deras sociala och ekonomiska integration.

Projektet bidrar till utvecklingen av kreativa lösningar för att integrera personer med kognitiva funktionsnedsättningar och färre möjligheter i arbetsmarknaden och samhället. Detta sker genom att anpassa och utveckla det redan existerande “ProfilPaASS” (d.v.s. ProfilPASS på enkelt språk) till projektets målgrupp.

Första steget – identifikation av behov

Som ett första steg i projektet gjordes en behovsanalys och sammanfattning av god exempel i projektets sex länder. Aktiviteten leddes av projekts ledande partnerorganisation die Berater® från Österrike och även de andra partnerorganisationerna deltog: DIE – Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (Tyskland), DAFNI KEK – Dafni Kentro Epaggelmatikis Katartisis (Grekland), LUV – Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje (Slovenien), DEFOIN – Formacion para el Desarrollo y la Inserción (Spanien) och SwIdeas AB (Sverige). Följande guidande frågor besvarades:

 1. Vad behöver organisationer som arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar för att bedöma deras kompetens och vad behöver personer med kognitiv funktionsnedsättning för att synliggöra sina kompetenser?
 2. Vilka exempel på god praxis finns redan tillgängliga?
 3. Vad ska läggas till i det redan antagna ProfilPASS?

Behovsanalysen innehöll en kombination av skrivbordsundersökningar och fokusgruppsmöten med experter (alternativt individuella intervjuer med experter). Under fasen av skrivbordsundersökning samlades tillgänglig information om ämnet in och analyserades i de olika länderna. I fokusgrupperna och intervjuerna som bestod av experter var representanter från COOCOU projekts tematiska område (arbetsgivare, yrkesverksamma som arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar, forskare, beslutsfattare, finansiärer, programutvecklare, personer med kognitiva funktionsnedsättningar) inbjudna att delta.

Behov identifierade av partnerländerna

Resultaten från partnerländerna visar att det finns ett stort behov, både hos organisationer som arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar samt av personer i denna målgrupp, om åtgärder för utbildnings/yrkesrådgivning och stöd/empowerment för att främja deras ekonomiska och sociala inkludering.

Resultatet från Österrike visade att stöd som ges för att stötta individer med inlärningssvårigheter/kognitiva funktionsnedsättningar med att få ökad självständighet bidrar till att (åter)integrerera dem i arbetsmarknaden. Enligt tyska sociodemografiska undersökningarna är andelen personer med kognitiva funktionsnedsättningar anställda i den primära arbetsmarknaden relativt låg (till exempel 5% av människor med autism). Studien i Grekland visade att det är viktigt att inte glömma bort behovet av att hjälpa individer att finna den rätta utbildningen eller arbetet. En utbildning eller ett jobb som inte är lämpligt för en person med inlärningssvårigheter och/eller kognitiv funktionsnedsättning kan bidra till minskad effektivitet och arbetsprestanda samtidigt som individens självförtroende minskar. Intervjuer utförda av den slovenska partnerorganisationen har lett till följande slutsatser angående de behov som bör beaktas vid utformningen av rådgivningsåtgärder för personer med inlärningssvårigheter och/eller kognitiva funktionsnedsättningar:

 1. Tillräcklig kunskap och erfarenhet hos rådgivare vad det gäller kognitiva funktionsnedsättningar är viktigt
 2. Tydliga instruktioner och enkla exempel för att säkerställa att syftet med varje avsnitt och uppgift är lättförstådda
 3. Tydligt och enkelt språk med bilder
 4. Ingen begränsning vad det gäller tid för rådgivning
 5. Trygg och stödjande miljö där man känner sig bekväm och förstådd
 6. Individuellt förhållningssätt som stöds av gruppaktiviteter
 7. Stödjande aktiviteter där färdigheter och kompetenser kan demonstreras (rollspel, lära-känna övningar)
 8. Intyg eller liknande dokument som erkänner befintliga och/eller förvärvade kompetenser/färdigheter hos deltagarna

Detta är i linje med den spanska undersökningens resultat som har visat att personer med inlärningssvårigheter och/eller kognitiva funktionsnedsättningar ofta har en brist på självmedvetenhet och självförtroende vilket gör det viktigt att facilitera processen av kompetensbedömning. En annan utmaning som identifierades av den svenska partnern är det faktum att gruppen människor med inlärningssvårigheter och/eller kognitiva funktionsnedsättningar är en mångsidig grupp som innehåller stora variationer och grader av olika typer svårigheter och utmaningar. Detta gör det viktigt att alltid respektera de enskilda situationerna i rådgivningsprocessen. Resultaten av de nationella undersökningarna sammanställdes i den omfattande behovsanalysrapporten. Rapporten representerar en sammanställning av partnerorganisationernas resultat och inkluderar god praxis samt användbara rekommendationer för utvecklingen av COOCOU materialet.

COOCOU utbildningsmaterial – en samling av verktyg och metoder för rådgivare som arbetar med personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Resultatet av undersökningarna och intervjuerna i projektländerna illustrerar det grundläggande innehållet i COOCOUs utbildningsmaterial. Manualen har som mål att ge rådgivare en möjlighet att hitta verktyg och metoder för kompetensbedömning som hjälper dem att arbeta med personer med kognitiva utmaningar. Flera verktyg och metoder för kompetensbedömning kunde identifieras i partnerländerna. Dessa inkluderar (kostnadsfria) verktyg, metoder och utbildningsmaterial av organisationer, föreningar och företag med temat utbildning, yrkesutbildning, samt (EU) finansierade projekt som arbetar i temat rådgivning och stöd. För att tillgodose de specifika behoven som personer med kognitiva funktionsnedsättningar har, kommer det redan existerande ProfilPASS anpassas för att passa behoven hos målgruppen. Målet är att utveckla ett “barriärfritt ProfilPASS på ett lätt språk”. Detta anpassade ProfilPASS kommer vara kärnan i utbildningsmaterialet och fungera som ett effektiv stöd för att identifiera kompetenser hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

Sammanfattning: Utvecklandet av ett barriärfritt ProfilPASS på ett lätt språk

För att utveckla ett barriärfritt ProfilPASS på ett enkelt språk kommer det existerande ProfilPASS materialet användas som en grund. Anpassningar av detta kommer göras med hänsyn till behoven hos personer med inlärningssvårigheter och/eller kognitiva nedsättningar. Den initiala undersökningen visade att anpassning kommer behövas göras på tre olika områden såsom gällande språket, innehållet och layouten. Existerande riktlinjer för “enkelt språk” kommer följas för att säkerställa att texten är lätt att förstå och att uppgifterna är tydliga. Detta för att ge personer med kognitiva funktionsnedsättningar en tydlig riktning framåt. Ytterligare kapitel såsom “min dagliga rutin”, “mina hushållssysslor” eller ifyllandet av tomma rutor kan komma att användas för att underlätta arbetet med ProfilPASS för målgruppen. Även olika typer av exempel (såsom egna biografiska berättelser) kan komma att inkluderas för att stödja målgruppen med målet att demonstrera hur personer med kognitiva funktionsnedsättningar kan arbeta med ProfilPASS och använda sina kompetenser. Detta kommer inte enbart fungera som en introduktion för personer med kognitiv funktionsnedsättning utan även motivera dem. En annan viktig aspekt kommer vara att hjälpa dessa personer att få klarhet om vilken typ av anställning de vill ha och vad de behöver för att framgångsrikt och tryggt kunna arbeta där.

Detta kommer vara viktigt för att hjälpa personer i målgruppen att hitta en lämplig arbetssituation som har ett långsiktigt perspektiv. Slutligen kommer en ny design och layout bidra till att göra det barrirärfria nya ProfilPASS på enkelt språk mera tillgängligt.

Ramverket för projektet

Det tvååriga EU-finansierade projektet “COmpetence Oriented COUnselling for cognitively impaired people” startade första Oktober 2019 (projekt referens: 2019-1-DE02-KA204-006137). COOCOU är ledd av Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen (DIE) [German Institute for Adult Education - Leibniz Centre for Lifelong Learning]i rollen som koordinator, tillsammans med partnerorganisationerna die Berater® från Österrike, DAFNI KEK - Dafni Kentro Epaggelmatikis Katartisis från Grekland, SwIdeas AB från Sverige, Andragoski zavod Ljudska univerza Velenje från Solevenien och DEFOIN – Formacion para el Desarrollo y la Inserción från Spanien.

 


Om författarna:

Elisabeth Lattinger är en research assistant hos die Berater® (Austria), partner organisation i EU-projektet COOCOU - “COmpetence Oriented COUnselling for cognitively impaired people”.

Goran Jordanoski arbetar med research för Deutsches Institut für Erwachsenenbildung – Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen e.V. Han har varit koordinator för EU-projektet COOCOU - “COmpetence Oriented COUnselling for cognitively impaired people” sedan 2019 (2019-1-DE02-KA204-006137).

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn Share on email
 • Bild för Goran Jordanoski
  Thanks for your question. Yes, adults with specific learning difficulties are counted in our target group. Kind regards
 • Bild för DUSANA FINDEISEN
  I was wanting to ask you whether adults with specific learning difficulties and talents are counted in. your target group....?