Blog
Blog

Initiativet "The EPALE Community Stories"

Sedan utbrottet av COVID-19 har vårt familje- och hemmaliv avsevärt förändrats och vi har tvingats anpassa oss till nya arbetssätt som vi inte hade trott varit möjliga för bara ett par veckor sedan. Mer än någonsin är det dags för vuxenutbildare att nätverka, dela och inspirera varandra här på EPALE. För att kunna sätta igång community-samarbetet så öppnar vi nu ett initiativ för alla som arbetar med vuxnas lärande, där ni på EPALE kan dela med er av era berättelser, upplevelser och lösningar.

EPALE Community Stories.

Sedan utbrottet av COVID-19 har vårt familje- och hemmaliv avsevärt förändrats och vi har tvingats anpassa oss till nya arbetssätt som vi inte hade trott varit möjliga för bara ett par veckor sedan. Inom sektorn vuxnas lärande arbetar många vuxenutbildare hårt för att utveckla innovativa lösningar för online-undervisning, distans- och e-lärande. Utbildarna arbetar för att kunna möta utmaningarna i denna nya utbildningsmiljö och fortsätta att stödja sina elever under dessa ovissa tider. Mer än någonsin är det dags för vuxenutbildare att ansluta sig till, dela med sig av och inspirera varandra här på EPALE. För att kunna starta upp community-samarbetet, öppnar vi ett initiativ för hela sektorn vuxnas lärande där du kan dela dina berättelser, erfarenheter och lösningar med andra medlemmar på EPALE. Vi vill höra om dig, din motivation och hur du arbetar för att fortsätta utbilda. Vilka möjligheter kan e-lärande, online-undervisning och virtuell mobilitet leda till? Samt vilka konsekvenser COVID-19 har på dig och ditt arbete? Berättelserna behöver inte nödvändigtvis hänvisa till erfarenheter som utvecklats under Corona-pandemin, utan ska inspirera till lösningar och strategier för att förbättra möjligheter till e-lärande, online-undervisning och ompröva tillhandahållandet av vuxnas lärande.

Hur du deltar

Dela dina erfarenheter med oss! 1. Fyll i webbformuläret. 2. Du kan skriva på engelska eller på något av övriga språk som stöds av EPALE. Vi skulle vilja synliggöra de som klarar av att hantera dessa svåra tider, därför önskar vi att du bifogar en bild på dig själv, din vuxenutbildningsorganisation eller en bild som kan associeras med din berättelse. 3. Vi kommer att publicera din berättelse på plattformen i en specifik del tillsammans med din tillhörande bild. Vi kan försäkra dig om att vi kommer att mobilisera alla våra kampanjkanaler och sociala medier för att sprida dina erfarenheter. 4. Alla Community Stories kommer att sammanställas i en 'Story Book' som kommer att utformas och publiceras i PDF-format. Story Book kommer att 'lanseras' vid ett lämpligt EPALE-event och spridas via EPALE och Erasmus+ kanaler.  Dela  din berättelse idag och hjälp till att stödja dina kollegor och vänner runt om i Europa!

How to participate.

Ny till EPALE?

EPALE är en öppen medlems-community för alla som arbetar med vuxnas lärande. Syftet är att stödja och skapa nätverk mellan vuxenutbildningsgemenskaper runt om i Europa.            Registrera dig idag och dela dina erfarenheter, idéer och resurser med kollegor inom vuxnas lärande runt om i Europa!

Login (58)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna