European Commission logo
Skapa ett konto
Blog
Blog

Annika Pastuhov: Mimer vill skapa mötesplatser för folkbildningens forskare och praktiker

SVV:s ”systernätverk” i Sverige, Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning – presenteras i detta blogginlägg.

Det finländska SVV-programmet, med sin målsättning att öka kontakten och dialogen mellan praktiker, politiker och forskare inom folkbildningens olika fält, är inte unikt i sitt slag. I Sverige finns ett motsvarande nätverk med motsvarande målsättningar och upplägg: Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning.

Mimer inrättades 1990 genom ett riksdagsbeslut. Programmet, som idag snarare fungerar som ett nätverk, har sedan dess funnits vid Linköpings universitet. Mimer har ett nationellt uppdrag i Sverige att stödja och uppmärksamma forskning om folkbildning, oavsett inom vilken disciplin eller vid vilket lärosäte som forskningen bedrivs. För detta ändamål får Mimer ett årligt anslag. Mimers sekretariat består av en föreståndare, en doktorand och ett administrativt stöd. Med hjälp av externa forskningsmedel har Mimers bemanning periodvis kunnat utökas, t. ex. i form av tillfälliga postdoktorstjänster. Detta är fallet även för tillfället, i och med att föreståndarens lön delvis finanserias genom externa forskningsprojekt. Mimer leds i samråd med Mimerrådet, nationellt råd för folkbildningsforskning. Rådet har nio medlemmar: tre forskare ska vara från Linköpings universitet, tre från andra universitet och tre ska vara praktiskt verksamma folkbildare.

Inledningsvis var tanken att Mimers verksamhet skulle handla om att söka forskningsfinansiering för att leda tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Under 1990-talet erhölls också en del sådan finansiering, men inte i den utsträckning som varit förhoppningen. Sedan år 2000 har Mimers roll allt mer kommit att ses som en mäklare snarare än motor för forskning om folkbildning.

svvBild: Wikimedia Commons, Efhsk

Idag handlar Mimers roll och verksamhet om att fungera som en brobyggare och möjliggörare. Målet med verksamheten är att skapa mötesplatser för dels forskare med intresse för folkbildningsfrågor, dels forskare och forskningsintresserade praktiker. Mimer välkomnar alla med intresse för forskning om folkbildning och bjuder även in forskare som gör forskning med folkbildningsanknytning men som inte kanske själva ser sig som ”folkbildningsforskare”.

Mimer bedriver idag en mångfald av återkommande verksamhet i form av bland annat en årlig forskarkonferens, samarbete kring andra seminarier samt medverkan i och utgivning av publikationer. Mimers forskarkonferens genomförs varje år på olika håll i Sverige och i regel i samarbete med ett universitet och en folkbildningsorganisation. Att konferensen genomförs på olika platser och med olika samarbetsparter är ett sätt för att sträva efter att nå nya deltagare – både forskare och praktiskt verksamma.

På senare år har Mimer aktivt arbetat med att utveckla och stödja forskning om folkbildning i Norden. Exempelvis har Mimer gett ut en översikt om forskning om nordisk folkhögskola, där forskning under de senaste 20 åren finns sammanfattat. Mimer har också varit del i arbetet med att bygga upp en databas över nordiska forskare med intresse för folkbildning.

Hur tycker du, bästa läsare, att kontakterna mellan folkbildningsforskare och forskningsintresserade praktiker i Sverige och Finland kunde utvecklas?

Annika Pastuhov

Annika Pastuhov är postdoktor och biträdande föreståndare för Mimer – nationellt program för folkbildningsforskning. Hon är även medlem i SVV-programmets samarbetsgrupp. I sin forskning intresserar hon sig just nu bland annat för medlemsutbildning i politiska partier.

 

Läs mera:

  • Mimers 25-årshistorik, LÄNK
  • Mimers hemsida
  • Forskning om nordisk folkhögskola. En översikt 1998-2018 med sammanfattningar. LÄNK
  • Nordisk databas över forskare med intresse för folkbildning, LÄNK

 

Sivistystyön Vapaus ja Vastuu (SVV) -program publicerar Sivistystori-blogg i genomsnitt varje vecka. På bloggen SVVs samarbetspartner, forskare och sakkunniga från fritt bildningsarbete skriver på tre olika språk om bildning och fritt bildningsarbete. Syftet är att delta i samhällsdiskussion också med kritiska röster.

 

 

Login (0)

Logga in eller Registrera dig så kan du kommentera.

Vill du byta språk?

Detta dokument är också tillgängligt på andra språk. Du kan välja språk här under.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

De senaste diskussionerna