European Commission logo
Skapa ett konto
EPALE Tematiska Fokusområden 2023

EPALE Tematiska Fokusområden 2023

År 2023 kommer EPALE att lägga fokus på potentialen hos vuxnas lärande och utbildning för att engagera medborgare i samhället och demokratin, stärka människor att framgångsrikt anpassa sig till förändringar på arbetsmarknaden och inkludera alla i lärande. Vuxnas lärande och utbildning kan spela en avgörande roll i att rusta studeranden med kompetenser som behövs för att vara uthålliga, stärkta och kapabla att navigera i dagens komplexa värld, och åstadkomma positiva förändringar.

För att lära dig mer om de tematiska fokusområden för 2023 besök denna sida.

Genom att klicka på respektive tema får du tillgång till ett gediget innehåll kopplat till just det fokusområde.

Engage.

Inom ramen för Europaåret för kompetens (European Year of Skills) kommer EPALE att särskilt fokusera på de förmågor som stärker egenmakt och inkludering.