Skip to main content
Themes

Themes

Learner Support Theme
Одрасли ученици

Корисници који знање стичу на настави, учењем, практичним вежбама и другим методама

Learning environments Theme
Окружења

Физичка или онлајн места, контексти и културе у којима едукатори и тренери у образовању одраслих подучавају.

Policy Theme
Политика

Оквири, финансирање и планови који обухватају заједничке циљеве и процедуре у области образовања одраслих