Themes

Themes

Learner Support Theme.
Одрасли ученици

Корисници који знање стичу на настави, учењем, практичним вежбама и другим методама

Learning environments Theme.
Окружења

Физичка или онлајн места, контексти и културе у којима едукатори и тренери у образовању одраслих подучавају.

Life skills Theme.
Вештине

Способност да се нешто уради добро у одређеној области, као резултат нечијег знања, праксе и талента.

Policy Theme.
Политика

Оквири, финансирање и планови који обухватају заједничке циљеве и процедуре у области образовања одраслих