European Commission logo
Креирајте налог

Themes

Learner Support Theme.
Одрасли ученици

Корисници који знање стичу на настави, учењем, практичним вежбама и другим методама

Learning environments Theme.
Окружења

Физичка или онлајн места, контексти и културе у којима едукатори и тренери у образовању одраслих подучавају.

Policy Theme.
Политика

Оквири, финансирање и планови који обухватају заједничке циљеве и процедуре у области образовања одраслих

Quality Theme.
Квалитет

Ниво компетенција или стандарда постигнутих кроз образовну активност, материјал или програм