European Commission logo
Create an account

Learning communities

Учење се одвија у заједницама, гради заједнице и помаже им да расту.

Полазећи од претпоставке да је учење корисно, како за појединачне ученике тако и за друштво у целини, овај тематски фокус ће истражити како се могу створити инклузивне заједнице за учење широм европског простора. Посебна пажња биће посвећена следећим темама: градови који уче; простори интеракције (трећи простори) и сигурни простори; рурална подручја; програми породичног описмењавања; заједнице за учење на радном месту; ново разумевање заједница зa учењe у виртуелним, физичким и комбинованим просторима за учење; волонтери и развој заједница; иницијативе усредсређене ка осетљивим групама.

Сузите резултате своје претраге

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

Земља

Могуће је одабрати више вредности

Themes addressed

Могуће је одабрати више вредности