Learning communities

Учење се одвија у заједницама, гради заједнице и помаже им да расту.

 

Полазећи од претпоставке да је учење корисно, како за појединачне ученике тако и за друштво у целини, овај тематски фокус ће истражити како се могу створити инклузивне заједнице за учење широм европског простора. Посебна пажња биће посвећена следећим темама: градови који уче; простори интеракције (трећи простори) и сигурни простори; рурална подручја; програми породичног описмењавања; заједнице за учење на радном месту; ново разумевање заједница зa учењe у виртуелним, физичким и комбинованим просторима за учење; волонтери и развој заједница; иницијативе усредсређене ка осетљивим групама.

Сузите резултате своје претраге

Земља

Могуће је одабрати више вредности

Themes addressed

Могуће је одабрати више вредности