Skip to main content
Resource Details
Ресурс

Приручник: ИКТ за едукаторе одраслих

Приручник „ИКТ за едукаторе одраслих“ (ICT for Adult Educators) креиран је захваљујући међународном пројекту „Корак напред ка употреби технологије у образовању одраслих кроз разумевање, процену и доступност“ (Stepping Up to Technology in Adult Education towards Awareness, Assessment and Access). Сврха приручника је да подстакне едукаторе одраслих да користе ИКТ алате и дигиталне медије у раду.

Ова публикација представља преведену верзију приручника на српском језику која је настала у склопу активности Националног тима за подршку ЕПАЛЕ мреже у Републици Србији. У Републици Србији, ЕПАЛЕ мрежа је активна од 2017. године под окриљем Фондације Темпус. Више информација о ЕПАЛЕ мрежи можете пронаћи на сајту: http://www.erasmusplus.rs; и на самој платформи ЕПАЛЕ.

Resource Details
ISBN
978-989-8753-51-9
Resource author
Ампаро Котериљо (Amparo Coterillo)
Најпопуларније дискусије
Друго
Земља
Датум објављивања
Language of the document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!