Resource Details
Ресурс

Нови поглед на истраживање: израда научног рада као процес трансформативног учења

Рад је покушај уласка у незнање. Настајао је кроз дијалошки процес две ауторке: научнице са дугогодишњим искуством и студенткиње докторанткиње. Анализирале смо истраживачки процес кроз призму концепције трансформативног учења. Коришћени су и концепти дубинске психологије која се заснива на јунгијанској филозофији. Дубинска психологија је омогућила да не останемо у доминацији когнитивног дискурса и креирала је простор за улазак душевног и телесног у научни подухват. Унутрашњости истраживачког процеса је приступљено писањем аутоетнографског наратива у коме су исказане сумње и дилеме које су настајале и превазилазиле се током истраживачког процеса. Верујемо да је израда докторске тезе трансформативан процес и да формулисање истраживачког питања представља улазак у лиманалну фазу. Излагање невидљивих аспеката научног рада омогућава дубље разумевање тог процеса, али и поставља нова питања о самој позицији истраживача и науке.

 

МА Маја Максимовић је асистент на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду, докторанд на Групи за андрагогију.

Др Бранислава Кнежић је ванредни професор на Одељењу за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду и научни саветник Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду

 

Рад је настао у оквиру пројекта Института за педагогију и андрагогију (Филозофски факултет, Београд) „Модели процењивања и стратегије унапређивања квалитета образовања“ (179060), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и у оквиру пројекта Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду „Криминал у Србији: феноменологија, ризици и могућности социјалне интервенције” (бр. 47011), који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Resource Details
ISBN
ISSN 0354–5415
Resource author
Маја Максимовић
Најпопуларније дискусије
Чланци
Земља
Language of the document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!