Resource Details
Ресурс

Kompetence pro demokratickou kulturu: Stručný průvodce pro vzdělavatele

Na počátku stály dvě otázky: Jaké kompetence jsou pro občany důležité, aby se mohli ve společnosti chovat demokraticky? A mají vzdělavatelé možnosti rozvoj těchto kompetencí pozitivně ovlivnit?

Odpověď na první otázku nabízí model kompetencí pro demokratickou kulturu vytvořený mezinárodním týmem pod patronací Rady Evropy, se kterým v tomto průvodci můžete seznámit. Odpověď na druhou otázku vám nabízíme hned: ANO. Věříme, že vzdělavatelé mají možnost rozvoj důležitých kompetencí ovlivnit. Domníváme se, že dnes, kdy se přesvědčujeme, že demokratická kultura v zemích Střední a Východní Evropy ještě není rozvinutá a zakořeněná, má vzdělávání směřující k rozvoji demokratických kompetencí klíčovou úlohu.

Průvodce, který je určen primárně vzdělavatelům, přibližuje kompetenční model českým čtenářům. Vychází z původního dokumentu Rady Evropy a souhrn přeložila česká organizace Centrum občanského vzdělávání. Ta průvodce doplnila o zkušenosti českých vzdělavatelů a stručnými komentáři k jednotlivým kompetencím. Průvodce je určen

Model kompetencí pro demokratickou kulturu tvoří dvacet nejvýznamnějších kompetencí moderního občana, který se chce účinně podílet na demokratické kultuře a chce pokojně žít s ostatními v kulturně rozmanitých demokratických společnostech

MODEL KOMPETENCÍ POTŘEBNÝCH PRO DEMOKRATICKOU KULTURU:

Hodnoty: lidská důstojnost a lidská práva, kulturní rozmanitost, demokracie, spravedlnost, čestnost, rovnost a právní stát

Postoje: otevřenost ke kulturní rozmanitosti a k odlišným přesvědčením, názorům a chování, respekt, občanská uvědomělost, odpovědnost, sebedůvěra, tolerance k nejednoznačnému

Dovednosti: samostatné učení, analytické a kritické myšlení, aktivní naslouchání, empatie, flexibilita a přizpůsobivost, jazykové a komunikační dovednosti, spolupráce; řešení konfliktů

Znalosti a kritické porozumění:  sobě samému, jazyku a komunikaci, světu: politiky, zákonů, lidských práv, kultury, kultur, náboženství, dějin, médií, ekonomik, životního prostředí, udržitelnosti

Zdroje: http://www.obcanskevzdelavani.cz/

Kompetence pro demokratickou kulturu – Soužití rovných s rovnými v kulturně rozmanitých demokratických společnostech. Rada Evropy, 2016

 

Resource Details
Resource author
Centrum občanského vzdělávání, Rada Evropy
Најпопуларније дискусије
Отворени образовни ресурси
Земља
Датум објављивања
Language of the document
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!