News
Вести

Letná škola ľudských práv a rodovej rovnosti

Občianske združenie Možnosť voľby pripravilo interaktívne zážitkové vzdelávanie, ktorého cieľom je prehĺbenie citlivosti, vedomostí a zručností v oblasti rodovej rovnosti, ľudských práv žien a posilnenie uplatňovania kľúčového ľudskoprávneho dohovoru v tejto téme, CEDAW-u, do praxe.

Absolventi Letnej školy ľudských práv a rodovej rovnosti budú vedieť presadzovať rodovú rovnosť v praxi, budú vedieť predchádzať diskriminácii na základe pohlavia a rodu a iným formám diskriminácie či vyrovnávať sa s vplyvom rodových stereotypov. Okrem toho si posilnia rodovú citlivosť, rodovú a ľudskoprávnu kompetenciu. To znamená, že sa naučia rozpoznávať rodovú a ľudskoprávnu perspektívu v práci, každodennom živote a rozhodnutiach, ako aj schopnosť konať smerom k dosahovaniu rodovej rovnosti a podpore a ochrane práv.

Cieľovou skupinou tréningu sú ľudia, ktorí majú základnú úroveň vedomostí v oblasti ĽP a rodovej rovnosti. Ide o ľudí pôsobiacich v rôznych oblastiach: pedagogické profesie, pomáhajúce profesie intervenujúce v prípadoch násilia páchaného na ženách ako je právo, sociálna práca, psychológia a i; MVO, študentky/študenti VŠ spoločensko-vedných disciplín, ľudia pracujúci vo verejných a štátnych inštitúciách, ako aj nezávislých inštitúciách, v médiách, v oblasti propagácie a pod.

Dĺžka tréningu je 32 hodín a bude prebiehať 5.- 8. 8.2021 v Oščadnici.

Tréning je súčasťou projektu ‘Vzdelávame, posilňujeme a spájame angažovaných ľudí v ochrane ľudských práv. Lebo to má zmysel!“ Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

Ďalšie informácie o tréningu sú súčasťou prihlasovacieho formulára.

 

moznost volby.

Obrázok: Možnosť voľby 

 

Login (0)

Желите да напишете вест?

Не оклевајте!

Кликните на линк испод и започните са објавом нове вести!

Најновије дискусије