Skip to main content
Event Details
26 Sep
2016

Szkolenie "Rzecznictwo jako narzędzie w pracy animatora"

Remote Event
to

Szkolenie skierowane jest do animatorów kultury i edukatorów z małych i średnich ośrodków, pracujących bezpośrednio z lokalnymi społecznościami, działających w strukturach organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub osobiście, w małych i średnich ośrodkach do 100 000 mieszkańców.

Wstępem do szkolenia będzie webinarium, które odbędzie się 15 września w godz. 10:00-11:30  (więcej pod linkiem: http://www.platformakultury.pl/artykuly/138989.html)

Event Details
Статус
As planned
Тип догађаја
Догађај у циљу професионалног усавршавања
Organiser type
Догађај у организацији НСС-а
Organiser name
NARODOWE CENTRUM KULTURY
Контакт
Warszawa, ul.Płocka 13;
e-mail: kpoteralska@nck.pl ;
tel. +48 22 21 00 147
Циљна публика
Мреже и организације у образовању одраслих
Циљеви и сврха догађаја
Poszerzenie wiedzy na temat:
1. rzecznictwa i sposobów wykorzystania narzędzi rzeczniczych w pracy animatora kultury.
2. tworzenia Planu Rzecznictwa, wychodząc od posiadanych zasobów, poprzez diagnozę problemów i określenie celów rzeczniczych, po zaplanowanie działań i mini-kampanii rzeczniczych.
3. sposobów formułowania przejrzystych komunikatów i przekazu rzeczniczego – jaka jest rola języka i struktur rzeczniczych w wystąpieniach rzeczniczych.
4. wykorzystania historii osobistych (storytelling) i danych liczbowych w rzecznictwie.
5. sposobu mobilizowania mieszkańców i społeczności lokalnych do prowadzenia działań rzeczniczych na rzecz rozwoju kultury, rewitalizacji i wzmacniania postaw obywatelskich.
Очекивани исходи (учења)
edukacja kulturalna - bardziej efektywna praca w środowiskach lokalnych
Recognition / certification of participation
tak
Котизација за учешће
On

Да ли имате у плану неки догађај?

Не оклевајте! Кликните на линк испод и предложите догађај одмах!

Најновије дискусије