Skip to main content
Ako nahrať obrázok?

Vhodné obrázky môžu vyzdvihnúť posolstvo akéhokoľvek zverejneného obsahu. Ak si želáte nahrať obrázok spolu s obsahom, ktorý zverejňujete na platforme EPALE (blogový príspevok alebo spravodajský článok), platforma EPALE vám poskytuje funkciu nahrávania médií. Riaďte sa pokynmi v otázke Ako nahrať spravodajský článok? alebo Ako nahrať blogový príspevok?. Ponuka úprav v poskytnutom online formulári vám umožňuje nahrať obrázok. Kliknite na ikonu médií a otvorí sa nové pole na nahratie obrázku. Upozorňujeme, že veľkosť súboru je obmedzená na 200 MB.

Login (0)
Weight
0