Resource Details
Ресурс

Готови ли са училищата и семействата в България да учат в онлайн среда?

Институтът за изследвания в образованието, който е създаден в България, публикува доклад „Образование от разстояние: готовност на учениците и семействата за учене в онлайн среда“.

През последните месеци в резултат на прекъсването на учебния процес в училищата в България учителите, учениците и техните родители бяха поставени в непозната, нетрадиционна и предизвикателна среда. Целта беше да се компенсира липсата на присъствен образователен процес чрез осъществяване на дистанционно електронно обучение. 

За броени дни беше осъществена трансформация на учебния процес, която в други условия би отнела месеци. Преходът към дистанционен учебен процес постави на изпитание способността на училищните ръководства, учителите и учениците да се адаптират гъвкаво към ситуация на учене, в която участниците са пространствено разделени, а взаимодействието между тях е опосредствано от медия. На изпитание бяха поставени и уменията им за работа с електронни устройства, с електронни платформи и образователни ресурси, а учениците трябваше да покажат изградени умения за самостоятелно учене, които са от ключово значение в условията на дистанционното обучение. Без да навлизаме в детайли, достатъчно е само да посочим, че общуването посредством дигиталните технологии съществено променя начина, по който човек чувства, вижда, възприема и участва в заобикалящия го свят.

Без съмнение, българското училище направи голяма крачка към осъществяване на учебен процес изцяло в електронна среда. Дори беше изразено мнение, че този преход е осигурил най-силния тласък напред в развитието и оптимизацията на учебния процес и е показал огромния потенциал на дистанционната форма на обучение. 

Публикацията концентрира вниманието върху три основни въпроса:

  • Доколко успешен е този експеримент и постига ли той поставените цели? 
  • Подготвена ли беше образователната система за това предизвикателство?
  • Разполагаха ли училищата и семействата с необходимите ресурси за провеждане на ефективен учебен процес?

Докладът е първоначален опит да се проучи доколко училищата и семействата са подготвени за провеждане на учебен процес изцяло в онлайн среда. До момента все още не са провеждани национални проучвания, които да осигурят достатъчно надеждни данни. Поради това са използвани готови бази данни с висока степен на валидност и международна легитимност, а именно:

PISA 2018  

PIRLS 2016

TALIS 2018

The Survey of Schools: ICT in Education на Европейската комисия.

Докладът анализира достъпа на учениците до електронни устройства и интернет в дома и в училище. Достъпът на учителите до електронни устройства за учебни цели също е обхванат в предлагания ресурс. Изследвана е и ролята на родителите в дистанционното електронно обучение.

Институтът за изследвания в образованието е назависим изследователски център, чиято мисия е да подпомага развитието на модерна образователна система в България чрез провеждане на приложни изследвания и прилагане на изследователски подходи за изграждане на аналитичен капацитет в училищното образование.

 

 

Resource Details
Resource author
Институт за изследвания в образованието
Најпопуларније дискусије
Студије и извештаји
Земља
Датум објављивања
Language of the document
Login (0)

Users have already commented on this article

Пријавите се или се региструјте да бисте постављали коментаре.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!