Skip to main content
Blog
Blog

Rozhovor EPALE s Marcelou Janíčkovou a Kateřinou Koželskou z VisualCoach

Mgr. Marcela Janíčková je konzultantka ve vzdělávání, vizuální facilitátorka, zakladatelka inovativního projektu Visual Coach. Absolventka magisterského studia sociologie a andragogiky FF UPOL. Dlouhodobě se věnuje tématu inovací ve vzdělávání – aktivně působí jako lektor dospělých ve firemním prostředí, start-upech i neziskovém sektoru. Zaměřuje se na inovativní techniky facilitace, vizuální komunikaci a rozvoj kompetencí pro 21. století. Vizualizovala významné konference a projekty mimo jiné mezinárodní konferenci Global Compact Summit, SingularityU Czech Summit, Dream Big konference, Antipanic Live Conference a další. Mgr. Kateřina Koželská je koučka a facilitátorka, zakladatelka společnosti Hormed a spoluzakladatelka projektu Visualcoach.cz. Pro klientské projekty využívá v praxi ověřenou metodiku facilitace a vizualizace, čímž podporuje aktivní zapojení účastníků, sdílení best practices a zvyšuje efektivitu workshopů a dopad firemních projektů, konferencí i pracovních setkání. Podporuje také vzdělavatele a lektory dospělých v rozvoji jejich kreativního a vizuálního myšlení a rozvoji kompetencí pro 21. století.

Mgr. Marcela Janíčková je konzultantka ve vzdělávání, vizuální facilitátorka, zakladatelka inovativního projektu Visual Coach. Absolventka magisterského studia sociologie a andragogiky FF UPOL. Dlouhodobě se věnuje tématu inovací ve vzdělávání – aktivně působí jako lektor dospělých ve firemním prostředí, start-upech i neziskovém sektoru. Zaměřuje se na inovativní techniky facilitace, vizuální komunikaci a rozvoj kompetencí pro 21. století. Vizualizovala významné konference a projekty mimo jiné mezinárodní konferenci Global Compact Summit, SingularityU Czech Summit, Dream Big konference, Antipanic Live Conference a další.Mgr. Kateřina Koželská je koučka a facilitátorka, zakladatelka společnosti Hormed a spoluzakladatelka projektu Visualcoach.cz. Pro klientské projekty využívá v praxi ověřenou metodiku facilitace a vizualizace, čímž podporuje aktivní zapojení účastníků, sdílení best practices a zvyšuje efektivitu workshopů a dopad firemních projektů, konferencí i pracovních setkání. Podporuje také vzdělavatele a lektory dospělých v rozvoji jejich kreativního a vizuálního myšlení a rozvoji kompetencí pro 21. století.

 

V nedávné době jste spolu s kolegyní vedly webináře na témata sketchnotingu a vizuální facilitace, které se ihned zařadily mezi ty nejsledovanější. Čím si to vysvětlujete?

MJ: Zvýšený a trvalý zájem o tato témata nás těší a není pro nás vlastně zase tolik překvapující. Žijeme ve světě VUCA (tato zkratka popisuje 4 klíčové aspekty dnešního světa: „volatile“/proměnlivý, „uncertain“/nejistý, „complex“/složitý, „ambiguous“/ nejednoznačný). To znamená, že v mnoha situacích je jedinou naší jistotou ZMĚNA – tedy už nefungují zavedené postupy a naučené vzorce jednání a je třeba přistupovat k situaci či změnám kolem nás KREATIVNĚ. Právě kreativita patří mezi tzv. nové dovednosti 21. století. A je to právě „vizuální myšlení“, které umožňuje nahlížet na situace novým úhlem pohledu a posiluje tak naši schopnost kreativního přístupu k řešení situací a zvládání změn, které každodenně prožíváme. No a pak trochu odlehčeněji – vizualizace prostě lidi baví, dává energii, přináší (vytváří) pozitivní emoce – mimo jiné zvídavost, hravost, autenticitu, radost z procesu tvoření či spontaneitu. Což jsou vlastně velmi pozitivní a motivující atributy učení a rozvoje (nejen) dospělých… takže se dá říct, že vizualizace funguje jako nástroj celoživotního učení.

Můžete našim čtenářům tyto pojmy vysvětlit?

MJ: Možná uvedu hned na úvod, co sketchnoting a vizualizace není… Opravdu se nejedná o umění, výtvarnou techniku či kreslení jako známe u dětí ze školy. Často dostáváme otázku, zda jsme „ilustrátorky“ či „grafičky“, ale není tomu tak. Slovo „sketchnoting“ je velmi mladé a jeho otcem je americký grafik Mike Rohde autor knihy „Příručka skečnoutingu – průvodce tvorbou vizuálních poznámek“, která u nás vyšla v Nakladatelství Jan Melvil již téměř před pěti lety. Do té doby čeština tohle slovo neznala a dá se říct, že ani v HR prostředí a firemním vzdělávání nebyla technika vizualizace běžně používaná. Sketchnoting je tedy ve zkratce vytváření vizuálních poznámek pro jejich sdílení směrem k účastníkům prezentace nebo meetingu na menší formát papíru.

Krátké inspirativní video – rozhovor s Mike Rohde, co je sketchnoting najdete zde https://youtu.be/1t_tjtxiswg.

KK: Vizuální facilitace je kombinace dvou technik – vizualizace a facilitace. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se jedná o složitou techniku, po jednodenním workshopu ji zvládne každý. Facilitátor (rozumějte i lektor, team leader či kdokoli jiný, kdo je v interakci s lidmi) zaznamenává během diskuze klíčové myšlenky formou kombinace klíčových slov a jednoduchých ikon či symbolů. Místo klasických výstupů a zápisů ve Wordu či Excelu vznikají zápisy, které mohou mít podobu myšlenkových či obrazových map. Pokud Vám teď probíhá hlavou myšlenka, proč to dělat takhle složitě a zda není jednodušší postupovat klasickým způsobem, hned doplním výhody využívání vizuální facilitace.Vzniklé myšlenkové mapy či obrazy výrazně napomáhají ke vzájemnému pochopení, vznikající mapy vzbuzují otázky a diskuze, které slouží k vzájemnému ujasnění si jednotlivých myšlenek a přístupů. Mapy a obrazy si také snadněji zapamatujeme a lépe se nám je interpretuje dál. Jak již bylo řečeno, vizualizace vyvolává emoce a přímo svádí k větší angažovanosti zúčastněných. Vizuální mapy a obrazy také umožňují lepší pochopení kontextu, protože umožňují uchopit komplexní pohled (big picture). Vizuální facilitaci lze tedy využít jak při workshopech, poradách, tak např. strategických setkáních, v rámci změnových projektů, ale také na networkingových setkáních, odborných konferencích a dalších akcích.

Je tedy sketchnota jakýkoliv obrázkový záznam myšlenek? Tedy i prosté čmárání, které má pro autora nějaký paměťový význam?

MJ: Jak vlastně „sketchnote“ vzniká? Zjednodušeně řečeno stačí napsat klíčová slova, například prezentace, přednášky nebo třeba vzdělávacího videa, a doplnit je o základní „geometrické“ tvary (čáry, čtverce či obdélníky jako rámečky, šipky či bubliny), případně přidat jednoduché ikony či piktogramy.Možná si pamatujete z dob studií na střední či vysoké škole princip podtrhávání zápisů či poznámek zvýrazňovači. Anebo znáte a používáte myšlenkové mapy jako nástroj strukturování myšlenek pomocí jednoduchých grafických schémat, tzv. „pavouků“. Výše zmíněné postupy pomáhají našemu mozku si informace nejen lépe strukturovat, ale také si je zapamatovat a vybavit.

O významu vizualizace ve vzdělávání snad nikdo nepochybuje, přesto – jaké jsou důvody pro zapojování obrázků?

KK: Skutečnost, že vizualizace je v módě, má své vědecké opodstatnění. Je to zajímavý způsob, který po překonání možná prvotní bariéry z obav, že neumím kreslit, nás zaujme. Pokud nás něco baví, jsme daleko více motivovaní se nejen zapojit do učícího se procesu, ale především si věci snadněji zapamatujeme, vybavujeme a učíme se je. Náš mozek přemýšlí v obrazech. Vizualizace uvolňuje různé nápady, které máme v hlavě. Navíc učení se obrazem umožňuje vnímat věci v souvislostech a zvyšuje atraktivitu učeného obsahu, podporuje abstraktní myšlení. V neposlední řadě je důležité zmínit i to, že je potřeba s vizualizací opakovaně pracovat, aby se její přínosy projevily v praxi.

Když jsem sledoval váš webinář, většina účastníků byla na konci překvapená, že vlastně „umí kreslit“, i když si to do té doby mnozí nemysleli… S jakými dalšími předsudky se setkáváte?

MJ: Je pravda, že dospělí účastníci někdy mají předsudky či obavy, že „musí umět kreslit“ – což už jsme si vysvětlili, že v případě vizualizace není potřeba. Kreslení je dovednost, kterou je potřeba rozvíjet a trénovat. S oblibou to přirovnávám k řízení automobilu, kde si na začátku nejsme také jistí a můžeme mít pocit, že to všechno nezvládneme sledovat a ovládat, nicméně praxe dělá mistra. Doporučuji tedy v případě vizualizace mít vždy po ruce papír a tužku (nebo třeba iPad) a dělat si ručně psané poznámky z jakéhokoliv zajímavého webináře, videa, prezentace či knihy. Poznámky jsou pro vás, nemusíte je nutně sdílet ostatním. Nicméně uvidíte sami, že pokud vytrváte, pak jistě uvidíte progres a zlepšování vašeho vizuálního stylu zápisu. Je fajn se inspirovat a dívat se, jak to dělají druzí (viz zdroje a videa na konci článku, pozn. red.). A ještě jeden aspekt zmíním – obavu z hodnocení druhých. V začátcích jsme i my s kolegyní řešily otázku, jak budou naše vizuály a třeba zápisy na flipchart vnímat účastníci a obávaly jsme se kritického přístupu posluchačů (přece jen nemáme grafické vzdělání). Jaké bylo naše příjemné překvapení z pozitivní odezvy na vizualizaci – i díky jistému „předávkování“ PowerPointem účastníci kurzů, školení, ale i porad a meetingů vítají oživení formou autentického zápisu, který vzniká v interakci a průběhu akce.

Má tento způsob zápisu i své limity?

MJ: Ano, je fér uvést i určitá omezení vizuálního zápisu. Předně jsou to nároky na přípravu (co konkrétně a jak budu chtít vizualizovat), pak také nároky na čas (jako u všeho, co se chcete naučit a osvojit si). Přidala bych ještě odvahu začít a ctít respekt k situaci, cílové skupině a firemní kultuře. V prostředí, které zatím nemá s vizualizací zkušenost, se nám osvědčilo začínat spíše myšlenkovými mapami a střídmější formou vizuálního zápisu – méně barev, místo ikon panáčků a dalších obrázků používáme spíše hesla, šipky či rámečky.

Všimnul jsem si, že některé firmy užívají vizualizaci myšlenek jako součást nejen porad, ale i vzdělávacích akcí…

KK: Máme radost, že firem, které aktivně a pravidelně využívají ve své práci vizualizaci, je stále více. Dříve jsme se setkávaly s přístupem, že kreslení do firem nepatří, že není tzv. profesionálně-businesové. Zpočátku se tedy vizualizace stávala spíše trpěným nástrojem. Řada zaměstnanců již byla přesycena velkým množstvím powerpointových prezentací, které přinášely obrovské množství informací, ve velké většině však bez emocí a zážitků. Řada účastníků porad byla zahlcena výstupy a dokumenty ze společných setkání, která označovali jako nudná a možná i zbytečná. Velmi často si lidé ve firmách předávali důležité informace „pouze“ slovem a očekávali, že těm slovům budou všichni rozumět stejně. Postupně jsme učily firmy, jak dělat prezentace zajímavější, jak zapojovat prostřednictvím vizualizace účastníky porad, jak je zajímavými výstupy motivovat k tomu, aby zápisy ze schůzek a porad nejen četli, ale byli motivovaní na těchto výstupech také pracovat.

V e-časopise Firemní vzdělávání jsme před více než rokem zkoušeli článek formou sketchnotingu a vzbudil rozporuplné reakce: někteří byli nadšeni, jiná dezorientováni. Myslíte si, že se bude jeho využití rozšiřovat?

MJ: Určitě ano. Tím, jak se obsah přesouvá a sdílí nejen prezenčně, ale především přes různé online platformy a sociální sítě, je třeba dokázat zaujmout a upoutat již tak „zahlcenou“ a roztříštěnou pozornost čtenářů a účastníků. A tady vidím velké uplatnění a potenciál pro další nový trend vizualizace – což je tzv. digitální sketchnoting či krátké animované příběhy (v podstatě na způsob komiksu či videí). Dostáváme se tak k další zajímavé a užitečné technice tzv. visual storytellingu, tedy umění vytvořit a vyprávět příběh vizuálně, tak aby zaujal a ulpěl posluchačům (čtenářům, uživatelům) v paměti.

Unikátní ilustrovaná videa, která formou visual storytellingu zprostředkovávají obsah zajímavých knih či přednášek – určitě tam najdete i své oblíbené téma, navíc si můžete procvičit angličtinu: https://www.thersa.org/discover/videos/rsa-animate.Webinář EPALE na téma Visual Storytelling, který můžete zhlédnout ze záznamu a oživit si tipy jak pro vizualizaci, tak pro tvorbu příběhů https://youtu.be/wU0kXJlM5TQ.

Prima, přesvědčila jste mne. :) Pokud by některý čtenář chtěl s vizuálními záznamy začít – jak na to?

MJ: Jeden praktický tip: chcete-li začít s vizuálními poznámkami, pak pro začátek postačí napsat NADPIS či heslo TISKACÍM fontem, BAREVNĚ ho odlišit od ostatních poznámek nebo udělat kolem něj RÁMEČEK. Již to můžeme považovat za vizualizaci a vaše první skečnouta je snadno a rychle na světě! :) Více konkrétních tipů, jak sketchnoting a vizuální poznámky vytvářet a používat najdete v záznamu webinářů Epale: Sketchnoting zde https://youtu.be/fZVvKZd4g-0 a Vizuální facilitace zde https://youtu.be/7NxyuDD1IvQ.

Přidáte i nějakou knižní či online inspiraci?

Další informace a tipy:

  • Roam, Dan: Nápady na ubrousku. Prezentujte pomocí obrázků. 2009.
  • Rohde, Mike: Přiručka Sketchnoutingu. Tvorba vizuálních poznámek. Jan Melvil 2015.
  • Buzan, Tony: Mentální mapování. Portál 2007.
  • Sibbet, David: Visual Meetings. How graphics, sticky notes can transform group productivity. 
  • Reynolds, Garr: Prezentace a zen. Zoner Press 2009.
  • Duarte, Nancy: Slajdologie. Biz Books 2012.

Odkazy:

Ptal se: Tomáš Langer, expert EPALE

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије