Skip to main content
News
Вести

Политехничка школа у Суботици ће држати обуке и издавати сертификате грађевинским радницима без формалног образовања

Извор: subotica.com

 

Зидари, армирачи, тесари и руковаоци грађевинске механизације који немају завршену средњу стручну школу, а поседују одговарајућа знања и вештине стечене кроз животно и радно искуство, ускоро би могли да добију сертификат којим ће им ове компетенције бити признате, будући да је у Политехничкој школи у Суботици у  току обука којом ће ова образовна установа бити верификована да држи обуке заинтересованим грађевинским радницима, а потом им и изда сертификат.

Политехничка школа у Суботици једна је од 22 средње стручне школе у којима се пилотира поступак признавања претходног учења, односно могућност да се зидарима, армирачима, тесарима и руковаоцима грађевинском механизацијом препознају, процене и признају знања и вештине стечене кроз животно и радно искуство, те изда сертификат, односно уверење о стеченим компетенцијама.

Ово je само четири од укупно девет образовних профила, колико је Министарство просвете изабрало за пилотирање, а на основу анализе потреба тржишта рада и незапослених који су на евиденцији Националне службе за запошљавање.

Како је истакао Гојко Бановић из Завода за унапређивање образовања и васпитања, потребно је да програми обука буду засновани на стандарду квалификације и прилагођени одраслим полазницима.

- Када је Национална служба за запошљавање излистала структуру наших радника, први и фрапантни податак је био да је старосна структура грађевинских радника преко 50 година. Захвални смо што је држава схватила да је једна битна карика у читавом образовном систему била доста дуго занемарена, а то је образовање одраслих. Сви смо свесни да је идеја да се наше образовање завршава оног тренутка када завршимо формално образовање застарела, као и да су се многа занимања практично угасила.

Припреме за увођење поступка признавања претходног учења у Политехничкој школи спроводе се у оквиру пројекта „Развој интегрисаног система националних квалификација“, за који је Европска унија донирала 1,38 милиона евра, пружајући на тај начин подршку Министарству просвете да уреди систем квалификација, повеже квалификације са тржиштем рада и да успостави систем признавања претходног учења, објаснио је Елидо Бандељ, руководилац пројекта.

Више информација о овоме можете прочитати на интернет порталу Subotica.com.

Login (0)

Желите да напишете вест?

Не оклевајте!

Кликните на линк испод и започните са објавом нове вести!

Најновије дискусије