News
Вести

Održan sastanak ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde sa predstavnicima organizacije Save the Children

 

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija sa saradnicima sastao se 26.02.2021. godine sa predstavnicima organizacije Save the Children.

Na sastanku je razgovarano o realizaciji projekta „Poboljšanje pristupa i kvaliteta inkluzivnog obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19 za djecu pripadnika ranjivih grupa“ koji implementira ova organizacija,  a u kojem bi učešće uzelo i naše ministarstvo.

Kako je istaknuto na sastanku, analize pokazuje da se zbog pandemije virusa COVID-19 obrazovni sistem u BiH  našao u jednoj krizi, jer su siromaštovo i socijalna isključenost dodatno opteretili ranjive skupine djece u pogledu pristupa kvalitetnom inkluzivnom obrazovanju.

Cilj projekta je djelovati na neke od najizraženijih problema i utvrđenih nedostataka u pružanju kvalitetnog i inkluzivnog online obrazovanja u vrijeme  pandemije COVID-19 u BiH i Srbiji, te uspostaviti sistem praćenja i sprječavanja napuštanja školovanja, kroz jačanje loklanih multisektorskih protokola i referalnih mehanizama.

Planirano je da učešće uzmu tri škole u kojim bi  se napravila procjena njihovih potreba i nedostatka u pogledu osiguranja kvalitetnog, inkluzivnog i sigurnog obrazovanja u vrijeme pandemije koronavirusa. Škole bi bile opremeljene potrebnim pomagalima koja osiguravaju pristup i zaštitu te omogućavaju izgradnju kapaciteta nastavnog kadra za rad u digitalnom okruženju i pružanju podrške djeci i porodicama iz najugroženijih grupa, kroz obrazovni proces.

Projekat u BiH  će se takođe realizovati i u Unsko-sanskom kantonu.

Login (0)

Желите да напишете вест?

Не оклевајте!

Кликните на линк испод и започните са објавом нове вести!

Најновије дискусије