European Commission logo
Креирајте налог
News
Вести

Комисија започиње рад на Европској години вештина

Commission kick-starts work on the European Year of Skills

Према најави председнице Урсуле фон дер Лејен (Ursula von der Leyen) у свом говору о стању Уније 2022, Комисија је данас донела предлог да се 2023. прогласи Европском годином вештина.

Зелена и дигитална транзиција отварају нове могућности за људе и економију ЕУ. Поседовање одговарајућих вештина даје подстрек људима да се успешно носе са променама на тржишту рада и дају свој пун допринос друштву и демократији. Тиме ће се осигурати да нико не буде запостављен, а да економски опоравак, као и зелена и дигитална транзиција, буду социјално поштене и праведне. Радна снага која има потребне вештине такође доприноси одрживом расту, доводи до иновација и поспешује конкурентност предузећа.

Међутим, у овом тренутку више од три четвртине предузећа у ЕУ извештава о потешкоћама у проналажењу радника са потребним вештинама, а најновији подаци Статистичког завода ЕУ (Еуростат) упућују на то да свега 37% одраслих редовно похађа обуку.  Индекс дигиталне економије и друштва показује да 40% одраслих и свака трећа особа која ради у Европи нема основне дигиталне вештине. Осим тога, већ 2021. године 28 занимања, почевши од грађевинарства и здравства, до инжењерства и ИТ-а суочило се са недостатком радне снаге и имало повећану потражњу и за висококвалификованим и нискоквалификованим радницима. Мала је и заступљеност жена у занимањима и студијама повезаних сa технологијом, при чему је тек сваки шести ИТ стручњак и свака трећа особа са дипломом из области СТЕМ-а (математика, инжењерство, наука и технологија) жена.

Како би подстакле целоживотно учење, државе чланице одобриле су друштвене циљеве ЕУ 2030. према којима би сваке године најмање 60% одраслих требало да учествује у обуци, чиме су већ представиле сопствени допринос постизању тог циља. Ово је такође важан корак ка достизању циљане стопе запослености од најмање 78% до 2030. Дигитални компас 2030. поставља циљ ЕУ да до 2030. најмање 80% свих одраслих има барем основне дигиталне вештине, да постоји 20 милиона запослених ИКТ стручњака у ЕУ, и да се подстиче запошљавање већег броја жена на тим радним местима.

Откријте сада Предлог ОДЛУКЕ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА о Европској години вештина 2023!

Европска година вештина - јачање конкурентности, учешћа и талената

У оквиру Европске године вештина, Комисија, у сарадњи са Европским парламентом, државама чланицама, социјалним партнерима, државним и приватним службама за запошљавање, привредним и инжењерским коморама, образовним и установама које спроводе обуку, као и радницима и предузећима, предлаже да се свима да нови подстицај целоживотном учењу кроз:

 • Промовисање повећаног, ефикаснијег и инклузивнијег улагања у обуку и унапређење вештина како би се искористио пун потенцијал европске радне снаге и дала подршка људима приликом преласка са једног радног места на друго.
 • Водећи рачуна о усклађивању вештина са потребама тржишта рада, уз једнаку сарадњу са социјалним партнерима и предузећима.
 • Усклађивање тежњи и скупова вештина људи са могућностима на тржишту рада, посебно у погледу зелене и дигиталне транзиције и економског опоравка. Посебна пажња биће посвећена уласку више људи на тржиште рада, посебно жена и младих људи који нису запослени или укључени у процес образовања или обуке.
 • Привлачење људи из трећих земаља који поседују вештине потребне ЕУ, укључујући јачање могућности за учење и мобилност и олакшавање признавања квалификација.

Како би остварила те циљеве, Комисија ће промовисати могућности за унапређење вештина и преквалификацију, на пример, истицањем релевантних иницијатива ЕУ, укључујући могућности финансирања од стране ЕУ, како би подржала њихово прихватање, спровођење и реализацију на терену. Широм ЕУ такође ће бити организовани догађаји и кампање за подизање свести како би се подржало узајамно учење партнера у унапређивању вештина и преквалификацији. Година вештина такође има за циљ да помогне у даљем развоју алата за прикупљање информација о вештинама и промовисању алата и инструмената за већу транспарентност и лакше признавање квалификација, укључујући квалификације стечене ван ЕУ.

Како би се осигурала координација релевантних активности на националном нивоу, Комисија позива државе чланице да именују националног координатора за Европску годину вештина.

ЕУ иницијативе за подршку развоју вештина

Европска година вештина заснива се на низу иницијатива ЕУ које већ промовишу вештине и повећавају њихову примену, укључујући:

 • Европска агенда вештина је водећи програм сарадње у оквиру политике ЕУ у области вештина и наставља да помаже појединцима и предузећима да развију више вештина, унапреде их и примењују.
 • Као део Агенде вештина, до сада се преко 700 организација пријавило у оквиру Пакта о вештинама, а 12 великих партнерстава у стратешким секторима се обавезало да ће помоћи у унапређењу вештина до 6 милиона људи.
 • Структурирани дијалог са државама чланицама о дигиталном образовању и вештинама.
 • Комисија је предложила и нове иницијативе за решавање проблема са недостатком вештина и унапређења сарадње у области миграција. Представљање Базе талената ЕУи Партнерства за таленте са одабраним партнерима из трећих земаља омогућиће усклађивање вештина кандидата који ће радити у Европи са потребама тржишта рада. То је кључни резултат у оквиру Новог пакта о миграцији и азилу.
 • Нова европска агенда за иновације, донета у јулу, предлаже водећу иницијативу и низ мера за стварање правих оквирних услова за наше таленте.
 • Европска стратегија за универзитете, донета у јануару, предлаже низ од 50 мера које су кључне за развој дуготрајних вештина високог нивоа за широк спектар ученика, укључујући и оне који уче током читавог живота, како би се код њих развила способност креативног и критичког размишљања, решавања проблема и како би постали активни и одговорни грађани.
 • ЕвропскаПлатформа за дигиталне вештине и радна места је иницијатива покренута у оквиру програма Инструмент за повезивање Европе. Нуди информације и ресурсе о дигиталним вештинама као што је алат за самопроцену дигиталних вештина, као и могућности обуке и финансирања.
 • Коалиција ЕУ за дигиталне вештине и радна места бави се проблемом мањка дигиталних вештина окупљањем држава чланица, социјалних партнера, предузећа, непрофитних организација и образовних установа како би подигли свест и подстакли организације да различитим мерама промовишу обуке за дигиталне вештине, као што је преузимање обавезе јачања дигиталних вештина.

Финансирање и помоћ ЕУ за улагање у вештине

Доступна су значајна средства и техничка подршка за подстицај улагањима држава чланица у унапређење вештина и преквалификацију, укључујући:

 • Европски социјални фонд плус (ESF+) чији буџет за 2021-2027. премашује 99 милијарди евра, главни је инструмент ЕУ за улагање у људе.
 • Механизам за опоравак и отпорност може да подржи реформе и улагања држава чланица, укључујући и област вештина и радних места. У националним плановима за опоравак и отпорност које су до сада одобриле Комисија и Савет, отприлике 20% социјалне потрошње намењено је за „запошљавање и вештине“.
 • Програм Дигитална Европа износи 580 милиона евра за развој напредних дигиталних вештина. Омогућава стратешко финансирање и, између осталог, подржава развој квалификоване базе талената дигиталних стручњака, док истовремено унапређује сарадњу између држава чланица ЕУ и заинтересованих страна у области дигиталних вештина и послова.
 • Хоризонт Европа подржава вештине истраживача, предузетника и иноватора, посебно путем Активности Марије Склодовске Кири (Marie Sklodowska-Curie), Европског Савета за иновацијеи Европског института за технологију.
 • Еразмус+ са буџетом од 26,2 милијарде евра подржава, између осталог, лични и професионални развој ученика, запослених и институција у стручном образовању и обуци кроз финансирање активности мобилности и партнерстава за сарадњу широм Европе. Њиме се такође финансирају европски универзитети који предводе развој микро акредитива за обуку, усавршавање и преквалификацију.

Додатни програми који могу да подрже развој вештина укључују програм Invest EU, Европски фонд за прилагођавање глобализацији радника који су проглашени технолошким вишковима, Европски фонд за регионални развој, Фонд за праведну транзицију, Европске иницијативе солидарности, Програм за животну средину и климатске акције(LIFE), Фонд за модернизацију, Инструмент за техничку подршку, и Инструмент за суседске односе, развој и међународну сарадњу .

Изјаве чланова колегијума:

Маргете Вестагер (Margethe Vestager), извршна потпредседница за Европу спремну за дигитално доба, изјавила је: Вештине су неопходне ако желимо да технологија ради за нас. Као грађани, морамо бити спремни за управљање дигиталним животом- као што је плаћање рачуна, подношење захтева за паркинг места итд. Потребна је стручност да би се у креирању решења којима се олакшава свакодневни живот у оквиру друштва примењивала технологија. Сложили смо се око циљева, сада је време за акцију. Европска година вештина помоћи ће нам да усмеримо своје напоре на омогућавање учења.

Маргаритис Скинас (Margaritis Schinas), потпредседник задужен за промоцију нашег европског начина живота, је изјавио : Наша Унија је јединствен простор слободе, вредности, могућности и солидарности. Један од главних приоритета Европске године вештина биће привлачење људи са вештинама које су потребне ЕУ, укључујући олакшавање признавања њихових квалификација. Осим тога, вештине стечене у Европи могу се преносити у друге земље чиме би Европа могла да игра важну улогу у преношењу знања и новог знања тамо где је то најпотребније.

Николас Шмит (Nicholas Schmit), комесар за запошљавање и социјална права, је изјавио: Вештине представљају радна места - квалитетна радна места. Током Европске године вештина, имамо прилику да повежемо обуку која је оријентисана ка тржишту рада са мањком радне снаге. Како бисмо осигурали да прелаз на економију без штетне емисије угљен диоксида буде истински праведан и инклузиван, потребна су нам масовна и тренутна улагања у вештине људи. Уверен сам да ће 2023, као Европска година вештина, значајно помоћи да се унапреди револуција вештина која нам је потребна у Европи.

Марија Габриел (Mariya Gabriel), комесарка за истраживање, иновације, културу, образовање и омладину, је изјавила:Надовезујући се на успех Европске године младих 2022, наредна година биће посвећена пружању прилика људима за стицање одговарајућих вештина прилагођених захтевима тржишта рада. То је уско повезано са обуком. У оквиру Европске године вештина, подржаћемо повећано, ефикасније и инклузивније финансирање преквалификација, унапређења вештина као и обука како бисмо обезбедили да наши талентовани људи остваре свој пун потенцијал.

Тјери Бретон (Thierry Breton), комесар за унутрашње тржиште, је изјавио: Снага Европе лежи у талентованим људима, укључујући инжењере, истраживаче и предузетнике. Како бисмо остварили циљеве постављене Дигиталном декадом и Зеленим планом, желимо да подржимо наша предузећа, посебно МСП, у запошљавању, обуци и задржавању талената. Градимо партнерства која ће унапредити вештине у индустријским екосистемима, од аутомобилске индустрије, ваздухопловства и одбране до туризма. Европска година вештина додатно ће ојачати рад на развоју вештина у Европи.

Следећи кораци

Европски парламент и Савет сада ће расправљати о предлогу Комисије, узимајући у обзир мишљења Европског економског и социјалног комитета и Комитета региона

Опште информације

У свом говору о стању у Унији 2022, председница фон дер Лејен предложила је да се 2023. прогласи Европском годином вештина, како би јачала наша конкурентност, боље усмерила улагања, сарађивало са предузећима и ускладиле ове потребе са тежњама људи, као и привукли таленти на наш континент. Предлог за Европску годину вештина наведен је и у Писму намера о стању Уније као иницијатива за 2023. годину.

За више информација

Предлог одлуке Европског парламента и Савета о Европској години вештина 2023.

Веб страница - Вештине и квалификације

 

Вест преузета из одељка за штампуЕвропске комисије.

Login (12)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Желите да напишете вест?

Не оклевајте!

Кликните на линк испод и започните са објавом нове вести!

Најновије дискусије

Онлајн дискусија - Креативност и култура за друштвену кохезију

Онлине дискусија преквалификација и усавршавање: Подстицање међугенерацијске сарадње.

Учествујте у овој онлајн дискусији на којој ћемо истражити зашто и како можемо да се преквалификујемо и усавршававамо у различитим секторима или старосним групама.

Више

МООК који ми је помогао да развијем одређена знања и вештине, и применим их у свом раду

Поделите са колегама своја искуства са МООК курсевима које сте похађали. 

Више