Blog
Blog

Značaj digitalne kompetencije

Digitalna kompetencija je važna u svakodnevnom životu i nedostatak osnovnih digitalnih veština može povećati rizik od socijalne isključenosti već ugroženih slojeva društva poput .ljudi sa invaiditetom, migranata, starijih ljudi itd.  Digitalna kompetencija i informatička pismenost  je danas neophodna na radnom mestu. Na različitim (opštijim ili više specijalizovanim) nivoima, jer sve veći broj radnih mesta zahteva savladavanje digitalnih veština. 

Digitalna kompetencija je relevantna na svim nivoima obrazovnog sistema (uključujući kako osnoivno tako i visoko obrazovanje) iz nekoliko razloga. Neki od razloga njenog značaja uključuju:

  • aktivno građanstva,
  • upotrebu  IKT u svrhe učenja,
  •  traženja posla i bolji plasman na tržištu rada.

Digitalna kompetencija je takođe važna u svakodnevnom životu i nedostatak osnovnih digitalnih veština može povećati rizik od socijalne isključenosti već ugroženih slojeva društva poput .ljudi sa invaiditetom, migranata, starijih ljudi itd. 

Digitalna kompetencija i informatička pismenost  je danas neophodna na radnom mestu. Na različitim (opštijim ili više specijalizovanim) nivoima, jer sve veći broj radnih mesta zahteva savladavanje digitalnih veština. 

Da zaključimo, digitalna kompetencija nije povezana samo sa tehnologijama već i - i uglavnom - sa transverzalnim veštinama koje su ključne za procese celoživotnog učenja. Kroz promociju procesa učenja putem pokušaja i grešaka, slučajnosti i abduktivnogrezonovanja, kao i učenja kroz rad, edukatori i predavači mogu da podstaknu odrasle učenike da poboljšaju svoje digitalne kompetencije ikako u cilju što aktivniojeg uključivanaj u život svoje zajednice tako i zbog kontinuiranog profesionalnog razvoja i čenja.

 

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више