Blog
Blog

Животне лекције (и оквири компетенција)

Погледајмо различите оквире компетенција који су покренути последњих година - и начин на који они подржавају и едукаторе одраслих и одрасле ученике.

 

Life Lessons (and competence frameworks)

Последњих година је било покушаја да се детаљније дефинишу вештине за живот и рад и створе оквири који би пружили референце за наставнике, креаторе политика и ученике.

Најпознатији, барем онима који су заинтересовани за европске политике целоживотног учења - је Оквир кључних компетенција. Првобитно је представљен 2008. године, а затим ажуриран 2018. године.

Следи резиме главних области:

Препорука утврђује осам кључних компетенција потребних за лично испуњење, здрав и одржив начин живота, запошљивост, активно грађанство и социјално укључивање:

 • писменост,
 • вишејезичност
 • нумеричке, научне и инжењерске вештине,
 • дигиталне и технолошке компетенције,
 • интерперсоналне вештине и способност усвајања нових компетенција,
 • активно грађанство,
 • предузетништво,
 • културна свест и изражавање.

Са становишта образовања одраслих, ове компетенције су веома корисне, иако је први фокус био на школском образовању и, самим тим, деци и младима. Нови оквир има снажну оријентацију ка целоживотном учењу, и као што се може видети, компетенције пружају веома користан приступ целовитијем разумевању онога што учење и подучавање могу (или треба) да обухватају.

ЕАЕА (Европска асоцијација за образовање одраслих) је, заједно са пројектним конзорцијумом развила модел животних вештина, који би требало лако да се примењује и спроводи. У наставку је графикон који илуструје компоненте:

Life Skills Model

Оквир је предвиђен за употребу на различите начине, између осталог:

 • Ревизију вашег начина предавања - шта нудите ученицима? Да ли нешто недостаје?
 • Покретање разговора са ученицима - шта за њих значе различити капацитети? Шта би желели да сазнају у вези са сваким?
 • Подржавање стицања основних вештина - обезбеђивање да се основна писменост, нумеричке и дигиталне вештине повежу са стварним животним контекстом.

Постоји низ других примена за оквир и позивамо све да то искористе. (Вероватно) најсвеобухватнији оквир (LifeComp) је онај који је развио Заједнички истраживачки центар Европске комисије. Током развоја оквира, заинтересоване стране су детаљно консултоване, што је узето у обзир у великој мери.

Европска комисија објашњава да:

На основу овог оквира, постоји девет вештина које могу помоћи људима свих старосних група да се носе са изазовима и променама у свом личном и професионалном животу:

 1. Саморегулација: свест и управљање емоцијама, мислима и понашањем;
 2. Флексибилност: способност управљања променама и неизвесношћу, као и суочавање са изазовима;
 3. Добробит: Тежња за животним задовољством, брига о физичком, менталном и социјалном здрављу и усвајање одрживог начина живота;
 4. Емпатија: Разумевање емоција, искустава и вредности друге особе и пружање одговарајућих одговора;
 5. Комуникација: Употреба релевантних стратегија комуникације, кодова и алата специфичних за подручје у зависности од контекста и садржаја;
 6. Сарадња: Ангажовање у групним активностима и тимском раду уз уважавање и поштовање осталих у групи;
 7. Конструктивно размишљање: Вера у свој и потенцијал других да се континуирано учи и напредује;
 8. Критичко размишљање: Процена информација и аргумената који подржавају образложене закључке и омогућавају иновативна решења;
 9. Управљање учењем: планирање, организовање, праћење и преглед сопственог учења.

LifeComp

 

Они инсистирају на томе да се ове вештине могу подучавати - и истичу да су намењене људима свих старосних група.

Заједнички истраживачки центар такође је развио оквир за дигиталне компетенције под називом DigComp for the European Commission (имајте на уму да су започели ажурирање које треба да буде готово 2022. године).

Идентификоване су следеће области:

 1. Информациона писменост и писменост у погледу података: артикулисати потребе за информацијама, пронаћи и преузети дигиталне податке, информације и садржај. Просудити о релевантности извора и његовог садржаја. Чувати, управљати и организовати дигиталне податке, информације и садржај.
 2. Комуникација и сарадња: међусобно деловати, комуницирати и сарађивати помоћу дигиталних технологија, а истовремено бити свестан културне и генерацијске различитости. Учествовати у друштву преко јавних и приватних дигиталних услуга и партиципативног грађанства. Управљати својим дигиталним идентитетом и репутацијом.
 3. Креирање дигиталног садржаја: стварати и уређивати дигитални садржај. Побољшати и интегрисати информације и садржаје у постојеће знање, истовремено разумевајући како се примењују ауторска права и лиценце. Знати како се дају упутства разумљива за рачунарски систем.
 4. Безбедност: Заштити уређаје, садржаје, личне податке и приватност у дигиталном окружењу. Заштитити физичко и психичко здравље и бити свестан значаја дигиталних технологија за друштвену добробит и социјалну инклузију. Бити свестан утицаја дигиталних технологија и њене употребе на животну средину.
 5. Решавање проблема: Утврдити потребе и проблеме и решавати концептуалне проблеме и проблемске ситуације у дигиталном окружењу. Користити дигиталне алате за иновирање процеса и производа. Бити у току са дигиталном еволуцијом.

Свака од ових области има бројне димензије и моделе стручности, па препоручујемо да потражите додатне информације на веб сајту Европске комисије.

Постоји једно питање које треба истаћи као упозорење - ови оквири не би требало да буду прописујући. Могу да буду основа за размишљање, помоћ наставницима и инструкторима, корисна основа за потврђивање портфолија, али не и наставни план и програм у којем се проверавају различите компетенције. [Може се говорити о томе да је оквир DigComp најближи наставном плану и програму, те да се он може сматрати наставним планом и програмом.]

Ови различити модели показују прелазак на исходе учења, пошто се важност придаје стеченим компетенцијама, а не потврђивању формалног пута. Ово су добре вести за оне који се залажу за неформално и информално учење, јер су многе идентификоване вештине вероватно научене у овим контекстима. Оне могу бити нарочито важне за особе са ниским нивоом основних вештина, јер су вероватно стекле многе друге компетенције у свом животу, и ови оквири би могли да буду стварна помоћ у јачању њиховог самопоуздања. Постоји низ других могућих примена: оне могу бити корисне послодавцима да одреде које вештине (осим техничких) траже, као и тражиоцима посла и запосленима да размисле о својим компетенцијама.

Сада сте ви на реду - шта мислите о тим оквирима и њиховом приступу? Да ли их сматрате корисним? Сувишним? Да ли радите са њима? Молим вас да нас у коментарима обавестите о свом мишљењу!

Login (11)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више