Blog
Blog

Žene iz ruralnih sredina do održive hrane i poljoprivrede

EDUFONS - Centar za celoživotno obrazovanje u saradnji sa partnerima iz tri zemlje Evrope sprovodi Erasmus+ projekat sa ciljem osnaživanja žena u ruralnim područjima kroz edukaciju i podsticanje novih trendova „ekonomije sveže hrane“ i poljoprivrednog preduzetništva.

Svetski ekonomski forum nedavno je naglasio koliko su prehrambeni sistemi relevantni za svih 17 ciljeva održivog razvoja. Svetska populacija brzo raste, i kao rezultat toga, očekuje se da će se do 2050. godine potražnja za hranom povećati za čak 98%. Razumevajući savremene trendove, kao i jedan od ključnih nalaza koji govori da se pojavljuje nova „ekonomija sveže hrane“, partneri u projektu „Žene iz ruralnih sredina do održive hrane i poljoprivrede – sveža hrana od farme do stola“ su voljni da podele svoje bogato iskustvo kako bi doprineli osnaživanju žena iz ruralnih područja i unapređenju ruralnog razvoja.

Rwsff

Kako se ženama iz ruralnih područja može pružiti podrška?

Projekat „Žene iz ruralnih sredina do održive hrane i poljoprivrede – sveža hrana od farme do stola“ (Rural Women to Sustainable Food and Farming - Fresh Food from Farm to Table - RWSFF) se sufinansira kroz Erasmus+ program Evropske unije – za ključnu aktivnost KA2 - Strateška partnerstva u oblasti obrazovanja odraslih. Započet je u novembru 2019. godine i traje 30 meseci, tako da i u 2021. godini nastavljamo sa radom na RWSFF projektu u kom su primarna ciljna grupa žene iz ruralnih područja uključene u poljoprivredu ili lanac snabdevanja poljoprivrednim proizvodima, ali i edukatori (predavači) za odrasle iz organizacija usredsređenih na lokalni nivo, kao i donosioci odluka.

U okviru ovog projekta, partneri se fokusiraju na promociju Ciljeva održivog razvoja UN i jačanje ruralnog razvoja, sa posebnim naglaskom na žene, ali u korist ukupnog stanovništva ruralnih područja.

Cilj projekta je doprineti osnaživanju žena u ruralnim područjima kroz edukaciju i podsticanje novih trendova „ekonomije sveže hrane“ i poljoprivrednog preduzetništva, kao i dodatnih segmenata ruralne ekonomije povezanih sa poljoprivredom, doprinoseći stvaranju prihoda i zaposlenosti, uzimajući u obzir prilagodljivost metoda i tehnologija za ispunjavanje lokalnih uslova u svakoj zemlji partnera. Fokus je na socijalnoj uključenosti radi poboljšanja pristupa osobama u nepovoljnom položaju, posebno za učesnice iz ranjivih kategorija, poput žena u ruralnim područjima, malih poljoprivrednih gazdinstava koja su smeštena u manje favorizovanim područjima, suočenih sa socijalnom isključenošću i ograničenim ulaskom na tržište zbog manjka preduzetničkih veština.

U skladu sa tim, specifični projektni ciljevi su:

1. Uspostaviti održivi proces edukacije, osnaživanja i samoinicijative žena iz ruralnih područja (uključenih u poljoprivredu ili poljoprivredni lanac snabdevanja) koji će se nastaviti razvijati i nakon završetka projekta.

2. Promovisati potrošnju lokalne i kvalitetne hrane malih proizvođača.

3. Širiti inovativni model u ruralnim oblastima i stvoriti most među područjima sličnih karakteristika diseminacijom i korišćenjem rezultata projekta, alata i metoda učenja na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou.

 

Mogućnosti za umrežavanje, mobilnost i obuku

Akcenat je na povezivanju i dizajniranju okruženja za povećanje obrazovne mobilnosti žena iz ruralnih područja i pružalaca usluga obrazovanja odraslih u ovoj oblasti, uz stvaranje mehanizama i obrazovnih alata za pomoć ženama iz ruralnih područja da se umreže, razmenjuju svoja iskustva i uče jedna od druge.

RWSFF projekat okuplja partnere iz četiri zemlje, tako da projektno partnerstvo čine EDUFONS - Centar za celoživotno obrazovanje (Srbija), GRAMIGNA OdV (Italija), INSTITUT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA (Grčka) i Udruženje ISTARSKO - EKOMUZEJ IZ VODNJANA (Hrvatska).

Kroz projekat ćemo obezbediti mehanizme i platformu za žene da se međusobno povezuju i dele svoja znanja, iskustva i alate, kako bi im se omogućio lakši ulazak na tržište i sticanje preduzetničkih veština. Pored edukacije žena iz ruralnih područja, projekat će povećati svest javnosti o potrebi jačanja lokalne ekonomije i kupovine sveže hrane sa lokalnog tržišta. Stoga, projekat ima edukativni karakter za sve građane.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више