Skip to main content
Blog
Blog

Учење у каснијим годинама живота: критички приступ

Како се просечан животни век продужио, тако је широм света порасло интересовање за учење у каснијим годинама живота.

[Овај блог чланак првобитно је објављен на енглеском језику од стране аутора Alexandra Withnall].

A close-up photo of a group of diverse older persons standing smiling and standing shoulder-to-shoulder in a park

Како се просечан животни век продужио, тако је широм света порасло интересовање за учење у каснијим годинама живота, посебно због тога што постоји велики број истраживања која се баве везом између даљег учења и бољег здравља и благостања, као и оних која се тичу питања изолованости и усамљености. Међутим, да ли је потребно критички приступити овим проблемима? 

Нису сви старији људи исти

Важно је имати на уму да се термин „старији људи” односи на људе различитих година, различитих економских и друштвених околности, националности, пола, здравственог стања, когнитивних способности итд. али и различитих животних искустава. Као и код осталих генерација, присутан је читав низ здравствених неједнакости, али не смемо претпоставити да су сви старији људи нужно слабог здравља и усамљени. Истраживање у Уједињеном Краљевству је показало да је задовољство животом заправо на врхунцу код људи старости 70-74 године; такође треба имати на уму да људи различито старе.

Шта сматрамо учењем?

Учење се може дефинисати на мноштво различитих начина, али га, уопштено говорећи, можемо разумети као процес стицања нових знања, вештина, уверења, вредности, ставова и понашања. Нема разлога да старији људи не наставе са учењем уколико немају тежак облик неке неуролошке болести. Међутим, немају сви старији људи приступ одговарајућим приликама за учење или нису мотивисани да те прилике искористе. Ову ситуацију морамо боље разумети.

Деценија здравог старења (2020-2030)

Ова иницијатива СЗО (Светске здравствене организације; прим.прев.) посвећена је удруживању влада различитих држава и организација како би се предузеле заједничке мере ради побољшања животног стандарда старијих људи, њихових породица и заједница. Здраво старење се дефинише као „стварање окружења и прилика које омогућавају људима да буду оно што желе и раде оно што желе током читавог живота”. Ово помера пређашњи фокус СЗО са активног старења на потребу да се старијим људима омогући да, између осталог, „уче, развијају се и доносе одлуке” (who.int). 

Ово је узбудљива прилика да се прикаже како учење у каснијим годинама живота утиче на здравље и благостање; међутим, прво морамо боље разумети који процеси и исходи учења у каснијим годинама живота утичу на одређене аспекте здравља и благостања старијих.

Шта треба урадити како би се даље подстакло учење у каснијим годинама живота?

  1. Борити се против ејџизма у свим облицима, посебно против језика и претпоставки који подстичу ејџизам. (ageing-better.org.uk).
  2. Разумети како различити старији људи уче у различитим контекстима и делити та сазнања са људима широм света.
  3. Прихватити дигиталну револуцију. Наћи иновативне начине који омогућавају старијима да приступају интернету. Постарати се да иницијативе као што су Learning Cities (Градови учења; прим.прев.) нуде такве могућности старијим грађанима.

Деценија активног старења и утицај вируса корона који је све пореметио послужили су као прилика за проналажење нових иновативних начина за учење у каснијим годинама живота. Морамо бити спремни за нови развој и нове идеје. То се тиче будућности свих нас!

О аутору

A photo of Alexandra Withnall

Александра Витнал (Alexandra Withnall) је добила титулу почасног ванредног професора у Центру за целоживотно учење на Универзитету у Ворвику, Уједињено Краљевство, након што се пензионисала са Медицинског факултета у Ворвику 2009. године. Истражује учење у каснијим годинама живота и пише о томе већ 40 година, била је позвана да одржи предавања у многим земљама широм света, укључујући Аустралију, Јужну Африку, Тајван и Јужну Кореју.

 

You may also be interested in:

Do older people get a fair deal when it comes to learning? (blog)

Arts & Older People Programme: So you can’t teach an old dog new tricks? (blog)

European Agenda for Adult Learning, UK 2020: Participation, Access, Quality (blog series)

Free webinars on digital accessibility and inclusion to create effective remote learning (blog)

Login (3)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије