Blog
Blog

Тумачење културног наслеђа – Јачање кохезије. Еразмус+ пројекат Људи, места и приче

Културно наслеђе може имати кључну улогу у постизању инклузије, припадности и формирања идентитета.

Блог чланак је преузет са платформе. Аутор је Global Sprachteam

Линк ка оригиналном чланку: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/thematic-week-interpreting-cultural-heritage-strengthening-cohesion-erasmus-project-people


Учешће, комуникација и сарадња између различитих група (укључујући и етнички различите групе), једнаке могућности и осећај несигурности биле су честе теме последњих година.  Културно наслеђе може имати кључну улогу у постизању инклузије, припадности и формирања идентитета. Културно наслеђе није везано само за одређено место, већ за саму културу. То је шири концепт који укључује културно, материјално и нематеријално наслеђе.

Културно наслеђе је више од чињеница и бројки

Када се у тумачење укључе интегрисан наратив, појачано учешће и савремени процеси мишљења, то помаже да се нагласе елементи који обједињују културу и културно наслеђе. Њихова значајна улога у стварању друштвене и европске кохезије може се искористити кроз приступ који за циљ има изградњу мостова, односно веза.

Додуше, постоји ризик да циљне групе искористе културно наслеђе како би оживеле националистичке наративе и одржале дистанцу фокусом на традиционалне, етничке и територијалне елементе. Овом виђењу културног наслеђа као „вредне реликвије из прошлости“, које се односи искључиво на наше културне и историјске корене, супротстављено је тумачење које интегрише и јача постојеће везе. Уосталом, и култура и културно наслеђе се односе на савремене обичаје и вредности. Ово су ресурси које људи могу идентификовати и користити да изразе своје вредности, уверења, знања и традиције, који се непрестано развијају.

Компетенције за професионално културно образовање

Дакле, који су практични начини за јачање друштвене кохезије, учење о друштвеној одрживости и привлачење људи да се укључе у културолошке активности? Еразмус+ пројекат „Људи, места и приче“ (ЉМП) бави се овим питањем. Циљ пројекта је развијање вештина оних који су део цивилног друштва како би помогли појединцима да културно наслеђе активно доживе и схвате као ресурс за одрживи развој. Да би се постигао овај циљ, компетенције стручног и волонтерског особља које је активно укључено у образовање и тумачење културног наслеђа у културним удружењима, институцијама и групама (познатим као „заједнице наслеђа“), биће подржане и циљано развијане. Ово ће таквим организацијама омогућити да побољшају своје услуге и повећају значај ових активности, не само на учеснике, већ и за читаво становништво. Партнерске организације из шест европских земаља и различитих дисциплина такође развијају оквир компетенција и курс континуираног образовања у којем се ове компетенције могу стицати.

Ови курсеви углавном се баве методама које омогућавају планерима да укључе локално становништво у организовање догађаја, као и да искористе своје знање као вредан ресурс током осмишљавања садржаја културног образовања. Приповедање ће такође бити важан део пројекта. Главни циљ је да се посетиоци повежу са културним наслеђем како би се створио одређени однос према неком месту или културном објекту.

ЉМП ће помоћи стручњацима у области културног наслеђа и тумачима, као и креаторима политика, да буду боље припремљени када је у питању неговање и подршка интегрисаног и партиципативног приступа културном наслеђу. Предавачи укључени у овај процес добро разумеју значај и потенцијал обука оријентисаних на стицање компетенција кроз културно наслеђе. Самим тим, они знају на који начин да одређено културно наслеђе искористе као погодно окружење за учење. Грађани и учесници стичу личне и друштвене компетенције за успешно укључивање у друштвено-културне процесе.

За европску кохезију: Фаро конвенција

Овај пројекат се надовезује на бројне претходне пројекте који су се већ бавили различитим иновативним методама тумачења културног наслеђа. Поред тога, садржај пројекта је заснован на Фаро конвенцији (Оквирна конвенција Савета Европе о вредности културног наслеђа за друштво из 2005. године). Овим се дефинишу приоритети које културно тумачење и образовање треба да прате. То посебно укључује: јачање културне разноликости ради промовисања друштвене кохезије; побољшање животне средине и квалитета живота; омогућавање демократског учешћа у културном наслеђу.[i] 


[i] Ratzenböck, V. & Wulz, E., Rahmenübereinkommen des Europarates über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme. Беч, 2016.

 

Ко је укључен у овај пројекат?

Партнерске организације из шест европских земаља укључене су овај пројекат. Координатор пројекта је округ Касел у Немачкој. Укључени су и Удружење институција за комбиновано учење (blinc) из Немачке, Федерација за европско приповедање (FEST) из Белгије, Smart Revolution и Универзитет у Саленту у Италији, Центар за примењену археологију са Лондонског Универзитетског колеџа, PLATform Opleiding, Onderwijs en Organisatie (PLATO) из Холандије, као и Association des Centres culturels de rencontre из Француске. Људи, места и приче почели су у новембру 2020. године, а завршавају се у октобру 2022. године. Више информација је доступно на: https:/pps-eu.org/.


О ауторима:

Мартин Кристијан (Martin Christian) је историчар и бави се обуком у погледу  комуникације и предузетништва, а одговоран је и за развој садржаја материјала за учење у различитим пројектима.

Др Мајк Гајгер-Лан (Dr. Maike Gauger-Lange) је историчар и менаџер пројекта, а одговоран је и за управљање и спровођење Еразмус+ пројеката.


[i] Ratzenböck, V. & Wulz, E., Rahmenübereinkommen des Europarates über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft. Eine Bestandsaufnahme. Беч, 2016.

Login (0)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више

Vebinar „EPALE na srpskom jeziku i ostale novine na platformi“