Blog
Blog

Šta je društvena promjena i kako ona može doprinijeti održivosti i pravičnosti

Jedan od puteva pozitivnih društvenih promjena je obrazovanje i obuka odraslih.

Preuzeto i prevedeno sa EPALE bloga "What is social change and how can it contribute to sustainability and fairness" .

 

Šta je društvena promjena i kako ona može doprinijeti održivosti i pravičnosti

 

Život u vremenu nepravde i neodrživosti može dovesti do nepravednih uslova. Jedan od puteva pozitivnih društvenih promjena je obrazovanje i obuka odraslih.

 

Uzimajući u obzir da je tempo naše kulturne evolucije u društvu prevazišao svaku drugu evoluciju, društvena promjena je medij za postizanje održivosti i pravednosti. U nastojanju da se stvori bolji svijet, potrebne su pozitivne promjene. Međutim, kroz ovu promjenu tokom godina, bili smo svjedoci trenutaka kada su ljudi suočeni sa teškim i nepravednim uslovima, kao što su rodna nejednakost, diskriminacija, siromaštvo, ekološke krize i drugi. Dakle, da bismo se pozabavili ovim pitanjima i krenuli ka održivijem i pravednijem društvu, moramo razmišljati o implementaciji koncepta inkluzivne društvene promjene.

Inkluzivna društvena promjena je težnja za jednakim mogućnostima za sve ulaganjem u poboljšanje svih aspekata učešća u društvu. Stoga zaslužuje preuzimanje individualne i kolektivne odgovornosti da se promijeni dinamika postojećeg društva. Da bismo to ostvarili, potrebno je da postignemo novu perspektivu društva, prihvatajući razlike i identifikujući mogućnosti da premostimo jaz onoga što nam je nepoznato. Takođe moramo da shvatimo ključnu ulogu inkluzivne društvene promjene, potražnje za inkluzivnom politikom i pronađemo načine da aktivno doprinesemo i to na način koji je pogodan za sve.

Obrazovanje i obuka odraslih mogu biti ključni faktor u našim naporima da podstaknemo pozitivne društvene promjene. Pružajući odgovarajuće mogućnosti za učenje zasnovane na potrebama učenika, obrazovanje odraslih ima potencijal da omogući uspješno i aktivno učešće ljudi koji se mogu naći u nesigurnom položaju, na ivici društvene izolacije. Ljudima kojima prijeti siromaštvo ili socijalna isključenost, kao što su niskokvalifikovani odrasli, pripadnici manjinskih i marginalizovanih grupa ili ljudi sa migrantskim ili nepovoljnim porijeklom, mogu biti korisne fleksibilne mogućnosti učenja u smislu pomoći da prevaziđu društvene i druge barijere kao i u smislu podrške njihovoj integraciji ili reintegraciji na tržištu rada i u društvu.

Fleksibilno učenje treba da bude podstaknuto različitim načinima koji mogu uključivati više mogućnosti za učenje na daljinu za odrasle, modularne programe i kvalifikacije, programe i kvalifikacije zasnovane na kreditima, napredovanje između obrazovnih nivoa i individualizacija učenja.

Takođe, kao što naglašavaju ciljevi održivog razvoja Ujedinjenih nacija ključno je kvalitetno obrazovanje – podizanje broja mladih i odraslih koji imaju relevantne vještine, uključujući tehničke i stručne vještine za zapošljavanje, pristojne poslove i preduzetništvo. Cilj 4 takođe poziva države da rade na postizanju cilja da se svi mladi i značajan dio odraslih opismeni. Kroz SDG, UN naglašavaju ulogu strategija inkluzije u borbi protiv socijalnih pitanja kao što su siromaštvo, klimatske promjene, socijalna isključenost, i omogućavaju multidisciplinarne odgovore i akcije koje pokrivaju raznovrstan skup oblasti politike kao što su obrazovanje, zapošljavanje, socijalna zaštita itd.

Pitanje neodrživog svijeta već pogađa pojedince i nastaviće da utiče na još više ljudi u budućnosti. Inkluzivne društvene promjene zahtijevaju koordinisani napor. Težnja ka stvaranju boljeg svijeta neće se desiti preko noći, a promjena postojećeg sistema je izazov sama po sebi.

Obrazovanje odraslih ima vitalnu ulogu u transformaciji postojećeg sistema; može da nosi potencijal pozitivne, inkluzivne društvene promjene ka održivosti i pravičnosti. Promjena dinamike kroz moć obrazovanja može dovesti do više mogućnosti i praksi koje će na kraju poboljšati održivost i društvenu uključenost. Ako želimo da budemo dio sveta u kome postoji prostor da ostvarimo svoj puni potencijal u životu i živimo život koji je važan, moramo da počnemo da djelujemo.

 

 

Login (2)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више

Vebinar „EPALE na srpskom jeziku i ostale novine na platformi“