Skip to main content
Blog
Blog

Спорт: кључно субверзивно образовно средство

Andrew McCoshan, тематски координатор EPALE платформе, бави се анализом пројеката који се су-финансирају средствима из програма Еразмус+ и открива нам каква је улога спорта као средства за образовање одраслих.

Sports in adult learning Projects

 

Andrew McCoshan, тематски координатор EPALE платформе, бави се анализом пројеката који се су-финансирају средствима из програма Еразмус+ и открива нам каква је улога спорта као средства за образовање одраслих.

 

 „Спорт има једноставно огромну моћ. Спорт може да преобрази животе људи на много начина. Може да им побољша здравље, изгради тимски дух и наведе да се најнезадовољнији млади људи ангажују у подухвату који изискује дисциплину. Спорт може да уједини заједнице. Колективни спорт као што је фудбал је „универзални језик“ који разумеју све културе и у којем је лако схватити дисциплину, правила и норме. Спорт има моћ да надахне и тимове и појединце и да ствара осећај достигнућа који се гради из недеље у недељу и из године у годину.”

На овај начин пројект Бављење спортом у циљу промене који се реализује у оквиру програма Еразмус+ на концизан начин представља добробити спорта. Како се оне могу ставити у функцију образовања? Пројекти који се реализују у оквиру програма Еразмус+ доносе одговоре на три кључна питања.

Projects with sports in adult learning

 

Спорт у функцији развоја вештина

Пројект у првом реду врло добро приказује како се уз помоћ спорта може развити читав спектар вештина: 

  • Здрав начин живљења је компетенција чији се стицање наглашава у многим пројектима, као што је на пример пројект Целоживотно пливање, и то не само због постојеће забринутости што облици савременог начина живљења не подстичу физичку активност, чије одсуство доводи до здравствених проблема као што су гојазност и срчане болести.
  • На пројектима се наглашава и потреба за усвајањем оних друштвених и грађанских вредности и ставова који се могу подстицати уз помоћ спорта, као што је узајамно разумевање између заједница, пружање прилике групама које се можда суочавају са дискриминацијом или не могу лако да остваре могућност бављења спортом, као што су особе са инвалидитетом. На пројекту Ланчана реакција наглашава се концепт „фер плеја”; а на пројекту Фер плеј – животно правило употребљава се израз „улични фудбал у функцији развоја толеранције” и развијају се вештине неопходне да се спречи избијање сукоба. На пројекту Она трчи спорт је средство за оснаживање девојчица.
  • Многе такозване „меке” вештине и компетенције могу се стећи уз помоћ спорта, као што су способност тимског рада, решавања проблема, развој самопоуздања и самопоштовања. Спорт може да натера људе да изађу из своје зоне комфора, као што је то случај са пројектом Спорт за све, на којем се отвара сигуран простор где одрасли могу да превазиђу своје страхове од бављења активностима којима се нису бавили још од школских дана.
  • Могу се стећи и стручне квалификације. На пројекту Могућности у вези мобилности које поспешују улагања у Ланкашир у циљу подстицања ученика на стручном образовању и оспособљавању да унапреде способност запошљавања и вештине велики се нагласак се ставља на вештине које увећавају способност запошљавања, док се на пројекту Програм колеџа фондације Фудбалског клуба Ливерпул – Унапређење, свршетак и могућности напредовања може више сазнати о могућностима за унапређење каријере.

 

Спорт као субверзивно образовно средство

Спорт има моћ да припреми за стицање знања људе који се у супротном не би уопште образовали. Видимо да у том смислу спорт има позитивну субверзивну снагу да наведе људе да стекну нове вештине а да тога нису ни свесни. Ова особина спорта добро се препознаје у пројектима програма Еразмус+ који су намењени младима из породица у неповољном положају, чије искуство из школе не мора увек бити позитивно, и старијима који можда годинама нису били укључени у формално образовање, као и одраслима који се нису бавили неком привредном делатношћу. Међу осталим групама којима су пројекти намењени су и породице и инвалиди као и лица која се о њима старају. На пројекту Медији који стварају повољно окружење се констатује да многи инвалиди не знају које им се могућности пружају и да „иако инвалидитет може да отежа живот, не значи да је нешто немогуће […] инвалиди могу да се укључе, постижу успехе и уживају у осећању које долази са успехом“.

Пројекти су такође намењени младим радницима, тренерима, волонтерима и другима који се баве спортом. Као што је с правом речено на пројекту Спорт у циљу промене: „Волонтирање је […] одличан начин да се одрасли укључе и врате формалном и неформалном образовању. Волонтери се кроз волонтерски рад стручно оспособљавају и отвара им се пут до уласка на тржиште рада. Спорт и волонтирање у спорту су признато и важно средство за ангажовање категорија становништва које су се оградиле од редовног формалног образовања.“

 

Спорт као неформално образовање без премца

Читавом спектру организација спорт омогућава укључивање у планирање наставе и њено извођење, међу којима су не само установе за образовање одраслих већ и невладине организације и организације цивилног друштва, спортски клубови и више образовне установе. Делом је у томе предност спорта: он ствара повољно окружење за сарадњу организација које поседују широк спектар стручног знања и вештина.

Имајући у виду позитивну субверзивну улогу спорта, уобичајено је да се на пројектима о спорту из програма Еразмус+  примењују формалне методе образовања, међу којима су најчешће:

  • Учење кроз рад
  • Кооперативно учење
  • Дискусије по групама
  • Презентације
  • Игре упознавања
  • Игре

Као и активности које омогућавају учесницима да размисле о томе шта се догађа током неке спортске активности, као што је неприхватљиво понашање.

Пројекти о спорту наглашавају психичку и физичку димензију учења. На пројекту MEMTRAIN физичка и умна активност су увезане тако да подстичу здраво старење и развој памћења старијих људи.  На пројекту Подстицање ангажовања у спортским активностима традиционални карате је начин да се особе старије од 55 година баве физичком активношћу, при чему се наглашавају добробити које она доноси као што су стрпљење, равнотежа, координација, снага, покретљивост и самопоштовање.

Спорт као образовно средство нуди многе могућности. Омогућава људима стицање вештине применом неформалних метода и у неформалним окружењима и подстиче на образовање многе који никада не бих ни помислили да искористе прилику за формално образовање. Какво је ваше искуство?


Andrew McCoshan се већ више од 30 година бави образовањем. Преко 15 година ради студије и евалуацију за ЕУ, а пре тога је радио као консултант у Великој Британији. Сада је самостални истраживач и консултант, и виши научни сарадник Центра за проблеме у образовању Универзитета у Даблину, Ирска.

Login (7)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије