Blog
Blog

Процена вештина: кључ за обезбеђивање значајних и прилагођених образовних прилика иза решетака

Георгиос Караискос (Georgios Karaiskos), пројектни асистент Европске асоцијације за образовање одраслих (ЕАЕА) говори о важности процене вештина и потреба затвореника да би затворско образовање било што делотворније.

Prison education Skills Assessment.

 

Георгиос Караискос (Georgios Karaiskos), пројектни асистент Европске асоцијације за образовање одраслих (ЕАЕА) говори о важности процене вештина и потреба затвореника да би затворско образовање било што делотворније.

 

Одлучујући корак ка личном и професионалном развоју

У оквиру акције Европске агенде за нове вештине под називом Путеви унапређења вештина: Нове прилике за одрасле, процена вештина представља први одлучујући корак који одрасли са ниским нивоом вештина морају да предузму да би приступили акцији Путеви унапређења вештина и обезбедили више образовних прилика.

Prison ed Upskilling Pathways.

 

Поступак процењивања одраслима са ниским нивоом вештина може омогућити прилику да дефинишу постојеће вештине и потребе за њиховим усавршавањем. Овај процес дефинисања од изузетне је вредности за обезбеђивање прилагођених образовних прилика појединцима и помоћ у преласку на други корак приступа у три фазе:

  1. Процена вештина
  2. Прилагођена понуда образовања
  3. Валидација и приѕнавање претходног учења

Важно је имати у виду да се вештине сматрају кључном вредношћу личног и професионалног развоја сваког човека, а не само оних којима је потребно усавршавање. Из овог разлога процена вештина се сматра почетном тачком одраслих са ниским нивоом вештина на путу ка бољој будућности.

Затвореници су циљна група која се уклапа у горе наведени опис и хитно јој је потребна процена вештина и делотворније образовне могућности.

 

Додата вредност процене вештина у оквиру затворског образовања

Студија Програма за међународну процену компетенција одраслих (PIAAC study), која се бави затвореницима у САД и која је тренутно једина упоредива студија на ову тему, потврђује нагађања да затворску популацију одликује мања словна и нумеричка писменост у односу на општу популацију. Ово сазнање даље потврђује горе наведени аргумент о хитној потреби за већим бројем образовних прилика и проценом вештина у оквиру затворских установа.

Препоруке Савета Европе о образовању у затвору из 1989. године препознају важност обезбеђивања широког спектра образовних прилика у оквиру затвора, уз посебан осврт на област словне писмености. У складу с овим препорукама, затворско образовање би требало да тежи развоју читавог појединца, узимајући у обзир њихову друштвену, економску и културолошку позадину. Процена вештина је моћно средство које затвореницима може пружити изузетно делотворне и прилагођене програме.

Према Извештају о затворском образовању и обуци у Европи који је саставио GHK за Европску комисију 2013. године, само је 3-5% затворске популације широм ЕУ-27 квалификовано за високо образовање, а проценат затвореника који превремено напусте школу висок је у многим земљама. Оваква стварност утиче на изгледе затвореника у смислу личног и професионалног развоја након пуштања. Обезбеђивање основног образовања повезаног с вештинама (словна и нумеричка писменост) и струковна обука могу одговорити на изазов овакве стварности. Обезбеђене образовне могућности треба да испуне појединачне потребе и узму у обзир тежње затвореника, јер, како је наведено у Европским затворским правилима:

„Сваки затвор мора настојати да свим затвореницима обезбеди приступ образовним програмима који су у највећој могућој мери свеобухватни и испуњавају њихове индивидуалне потребе, истовремено узимајући у обзир и њихова стремљења.“

Из те перспективе, постаје очито да процену вештина и потреба пре понуде могућности образовних прилика у затвору не треба посматрати као могућност, већ нужност.

 

Планирање будућности

Широм континента настало је неколико иницијатива с циљем развоја процене вештина у оквиру затворских установа, али и даље постоји фрагментираност  и недостатак колективног приступа. Како је истакнуто у Извештају о затворском образовању и обуци у Европи који је саставио GHK, земље као што су Шпанија и Ирска развиле су стандардизоване пакете за процену и програме за индивидуалне третмане. Међутим, у извештају се такође наводи да број одраслих затвореника који учествује у образовању и обуци у већини земаља остаје веома низак. То се може приписати разним факторима, укључујући и чињеницу да се понуђени предмети не поклапају са интересима затвореника, што је сазнање које још једном указује на потребу процене вештина и потреба међу затвореницима.

Програми Европске уније подржали су широк спектар пројеката који се односе на затворско образовање и обуку и дошло је до појаве нових напора да се олакша сарадња и поделе искуства и сазнања. Неки од многих иновативних пројеката који предвиђају бољу будућност затворског образовања и процене вештина су следећи:

  • Foriner – овај пројекат има за циљ да страним затвореницима у Европској унији обезбеди приступ квалитативним, незахтевним и провереним образовним приликама.
  • Акредитација претходног (искуственог) учења у затворском окружењу образовног партнерства Грунтвиг имала је за циљ да препозна факторе који осујећују развој акредитације претходног искуственог учења у затворима.  
  • Skills4freedom – овај пројекат је усредсређен на развој трансверзалних вештина.
  • SkillHUBS – пројекат има за циљ развој модела транснационалног саветовања и обуке за затворенике путем давања приоритета процени вештина и потреба.   

Усредсређивањем на процену вештина и потреба дајемо примат појединцу и на тај начин максимално искоришћавамо трансформативну моћ учења. Како је Стивен Тајрел (Steven Tyrell) – добитник награде „Фестивал учења 2017.“ и бивши затвореник из Велике Британије – истакао поводом свог искуства са затворским образовањем:

„Много сам учио и преиспитивао свој живот и своја очекивања од живота.“


Георгиос Караискос је пројектни асистент Европске асоцијације за образовање одраслих (ЕАЕА. Има диплому Универзитета у Солуну у Грчкој из области филозофије и педагогије, као и мастер диплому Универзитета у Глазгову из области образовања одраслих. Као професор са лиценцом истински га занима инклузивно образовање и верује у трансформативну моћ учења.

Login (7)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије