Skip to main content
Blog
Blog

Потреба да слика о основним вештинама одраслих буде разноврснија

У овом ЕПАЛЕ блогу говоримо о стању основних вештина одраслих у Финској.

[Овај блог чланак првобитно је објављен на финском језику од стране аутора Jenni WESTÖ].

Спектар потреба за основним вештинама одраслих често је много шири од слике коју приказују масовне анкете. Фото: Chermiti Mohamed

 

Основне вештине су предуслов за сналажење у друштву. На основу Анкете о вештинама одраслих (PIAAC), може се закључити да су основне вештине одраслих у Финској на задовољавајућем нивоу. Међутим, масовно анкетирање пружа само оквирни преглед разноликости основних вештина. Истраживач Марит Макинен (Maarit Mäkinen) са Универзитета у Тампереу залаже се за ширу дефиницију основних вештина, док Јурки Сипила (Jyrki Sipilä), ветеран у области подучавања основних вештина са Института за образовање одраслих у Хелсинкију, прижељкује посвећену и разнолику наставу за оне који желе да побољшају своје основне вештине.  

Основне вештине су способности које одраслима омогућавају да буду пуноправни грађани и доприносе привреди своје земље. Дефиниције основних вештина нису једнозначне, и иако могу бити културолошки условљене, углавном им је заједничко то да се састоје од језичке писмености, рачунања и дигиталних вештина. Поред тога, језичка писменост подразумева тумачење текста и вештине критичког читања. Рачунске вештине су неопходне за бављење прорачунима, као и за тумачење различитих табела и показатеља. Дигиталне вештине, са друге стране, подразумевају не само разумевање функционисања технологије, већ и критичку медијску писменост. Компетенције из области здравља и финансијска писменост сачињавају још једну групу основних вештина.

У овом чланку, који се бави информацијама о основним вештинама, што је посебна EPALE тема у периоду од јула до септембра, изоштравамо фокус о следећим питањима: какав је тренутни статус основних вештина одраслих у Финској? Како се основне вештине проучавају и какву поруку истраживачка заједница жели да пошаље креаторима политика у области образовања? Која врста подучавања основним вештинама би била најпродуктивнија, са педагошког становишта?  

Одрасли у Финској углавном имају задовољавајући ниво основних вештина

Међународна анкета о основним вештинама Организације за економску сарадњу и развој - PIAAC, један је од водећих извора који служи као потпора дискусији о основним вештинама. Класификација основних вештина на почетку овог блога такође прати PIAAC дефиницију.  

Најновија PIAAC анкета указује на то да је ниво основних вештина у Финској на одличном нивоу у поређењу са остатком Европе. PIAAC издваја имигранте, старију популацију и оне који су искључени из образовног процеса као ризичне групе у Финској. У поређењу са Европом, постоји прилично велика разлика, нарочито када се ради о дигиталним вештинама и рачунским вештинама.   

Године и акумулација вештина играју кључну улогу при одређивању нивоа вештина 

Марит Макинен (Maarit Mäkinen) са Универзитета у Тампереу спровела је истраживање о основним вештинама. Иако се слаже са позитивном оценом резултата истраживања које је спровео PIAAC, који говоре о задовољавајућем нивоу вештина одраслих у Финској, упозорава да не треба доносити превелике закључке на основу ове анкете.

– Јасна подела између различитих група становништва је бескорисна, пошто се ниво вештина, на пример, избеглица, значајно разликује ако се у обзир узме њихов разлог за миграцију. Делује да су године фактор који највише утиче на развијеност вештина. Поред тога, они који већ имају висок степен образовања акумулирају образовање и обуку.

Макинен користи термин акумулација за феномен када они који имају висок ниво образовања чешће приступају даљем образовању, а послодавци чешће пружају прилике за обуку онима који су на доброј позицији.

– Нискоквалификовани радници су углавном искључени из обуке и препуштени су сами себи да приступе даљем образовању и усавршавању. Ово је озбиљан проблем којим се треба позабавити, наглашава Макинен.

Као решење за акумулацију вештина, Макинен види иницијативе образовне политике које би такође олакшале старијим и нискообразованим радницима да усаврше своје вештине. Макинен ради на пројекту под називом Taikoja II. У питању је мрежа за управљање програмом Министарства образовања и културе за побољшање основних вештина - Taito. На пример, ова мрежа је представила пројекте који пружају дигиталну обуку за раднике у сектору трговине и неге којима никада нису пружене сличне могућности.  

Подучавање основним вештинама треба да буде разнолико

Јурки Сипила (Jyrki Sipilä) је директор основног образовања на Институту за образовање одраслих у Хелсинкију који пружа обучавање одраслих основним вештинама кроз курсеве засноване на либералном концепту образовања, интеграционе обуке и основно образовање намењено имигрантима. Као и Макинен, Сипила такође говори о важности циљаног образовања за побољшање основних вештина. У пракси, то значи да се посебне групе морају обезбедити за ученике да увежбају основне вештине, није довољно само укључити такву врсту обуке у образовање. Сипила даје пример:

– У оквиру владиног пројекта Noste, организовали смо обуку која за циљ има стицање рачунарске возачке дозволе А категорије. Ученици који имају низак почетни ниво информационих и комуникационих вештина, од којих већина нема висок ниво образовања, не би били подједнако успешни да су били део група у којима су и запослени чиновници који напредују стандардном брзином. Без групе која пружа циљано подучавање основним вештинама, не би добили подршку и подстрек које су имали као део група специјално намењених њима.

Другим речима, циљани пројекти и дугорочне обуке мреже Taikoja кључне су за подучавање основним вештинама. Макинен и Сипила истичу да приликом планирања оваквих пројеката, треба слушати локалне професионалне педагоге због тога што су они упознати са практичним изазовима.   

Ка широј дефиницији основних вештина

Странка која дефинише основне вештине неопходне за интеграцију у друштво поседује огромну политичку моћ. Заинтересоване стране, као што је истраживачка заједница, критиковале су PIAAC анкету Организације за економску сарадњу и развој због коришћења истих стандардизованих показатеља за све земље и због већег вредновања вештина које су најважније за привреду и рад. Са друге стране, много истраживача који се баве основним вештинама ослањају се на PIAAC као кључни извор – мало организација има неопходна средства да спроведе слично масовно анкетирање на ову тему.  

Макинен би волела да види више различитих углова у дискусији о основним вештинама у којој тренутно главну реч има PIAAC, за који многи истраживачи сматрају да има премали обим.

– Било би добро истакнути преференције и циљеве које су људи сами дефинисали, те би тако било могуће спознати основне вештине које су њима лично најважније.

Макинен поздравља реформе у оквиру нове PIAAC анкете које су започете на пролеће 2020. године. Очекује се да ће закључци ове анкете, која такође укључује Финску, бити објављени у периоду 2021-2022. године. У новој PIAAC анкети, вештина адаптивног решавања проблема представљена је као трећа основна вештина. Користи се за процену тога колико су људи способни да паралелно решавају више проблема или се носе са променљивим проблемским ситуацијама, вероватно у технолошки богатим окружењима.

– Ова добродошла нова основна вештина одражава сложеност размишљања у којима се свет доживљава као променљиво и непредвидиво место. На крају крајева, дешавање као што је скорашња пандемија вируса корона суочила нас је са тиме колико је свет заправо сложен. Три основне вештине више нису довољне за сналажење у данашњем друштву.

 

Референце

Предложени блогови и ресурси:

 

Аутор, Маркус Палмен (MSc/BA), новинар фриленсер, писац и продуцент који ради у области интернет новинарства и аудиовизуелног садржаја. У области образовања одраслих, Маркус је раније радио као тематски координатор у EPALE, а пре тога је био главни уредник Европског часописа за целоживотно учење (Elm) при Финској фондацији за целоживотно учење. Када је у питању област учења, Маркус се посебно интересује за различите типове учења и либерални концепт образовања одраслих. Твитер: @MarkusPalmen

Login (14)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије