Skip to main content
Blog
Blog

Писменост у образовању одраслих… кренимо од најбољих примера!

Представљамо вам пројекате који се истичу својим утицајем и иновативношћу у овој области.

[Овај блог чланак првобитно је објављен на енглеском језику од стране аутора Altheo VALENTINI].

Literacy in adult education

Желимо да препознамо напоре Еразмус+ заједнице у постизању овог циља представљањем пројеката који се истичу својим утицајем, доприносом креирању политика, иновативним резултатима и/или креативним приступом који су их довели до добијања ознаке „Прича о успеху“ од стране Европске комисије. Надамо се да ће они можда бити извор инспирације за друге!

 

Ако се андрагогија, теорија о учењу одраслих, у великој мери сматра једном од најсложенијих и најразноврснијих области у домену образовних наука, онда концепт писмености савршено одражава ту сложеност у пракси. Показује мултидимензионалну и трансдисциплинарну природу саветовања и подучавања одраслих са слабо развијеним базичним вештинама. Иако писменост углавном дефинишемо као „способност читања и писања” (за више детаља о дискусијама на тему дефиниције писмености, прочитајте чланак који је објавио Дејвид Мелоуз (David Mallows), објављен на EPALE 1. септембра 2017. године), исти термин се често користи заједно са другим именицама како би се изразиле компетенције у одређеним областима.

Када је 2016. године уведена водећа иницијатива за образовање одраслих – Путеви унапређења вештина (Upskilling Pathways), а потом и усвојена и промовисана од стране свих држава чланица ЕУ, описмењавање је, заједно са математичким и дигиталним вештинама, званично постало један од приоритета за планирање образовне политике Уније, са циљем да се подрже одрасле особе које имају проблема при савладавању базичних вештина и којима прети незапосленост, сиромаштво и социјална искљученост. Стога желимо да препознамо напоре Erasmus+ заједнице да постигне овај циљ представљањем пројеката који се издвајају по свом утицају, доприносу у осмишљавању политика, иновативним резултатима и/или креативном приступу, што је све довело до тога да од Европске комисије добију назив „Успешна прича”. Надамо се да ће они бити инспирација другима:

 

 

  • Укључити неформалне методе у наставу језика за одрасле имигранте Методологија пројекта усмерена је на три главне области: стални дијалог, размену информација између радних група и, на крају, активно учешће циљних група у свим активностима. Основни резултати предложеног пројекта огледају се у брошури (доступна на енглеском, грчком и шпанском), побољшању вештина предавача за одрасле и институција које се баве овом облашћу, у бољем разумевању и сарадњи између предавача у формалном и неформалном образовању и позитивнијим ставовима према неформалним методама учења.

 

 

 

 

 

  • ALL-SR – Самостално описмењавање: одрживи резултати Ослањајући се на нова и успостављена истраживања о томе како подржати описмењавање и учење језика ван учионице, овај пројекат допуњује и подржава постојеће инвестиције уложене у формално описмењавање. Модел учења који пројекат предлаже је исплатив и одржив и може се истражити коришћењем теоретских и практичних ресурса на холандском, енглеском и немачком.
Login (21)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије