Blog
Blog

Обука за наставнике: Формативно оцењивање у онлајн окружењу

Да би наставници лакше савладали формативно оцењивање у дигиталном окружењу Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања je у складу са својим надлежностима радио на проналажењу одговора на потребе које су се створиле. Као један од водитеља ове обуке у Основној и средњој школи са домом ученика "Петро Кузмјак", имала сам непосредан увид у стање на терену и колико су такве обуке потребне наставницима.

natalija_budinski.
Као последица глобалне пандемије настава у школама се 2020. године преселила у онлајн окружење. Како се промена десила „преко ноћи“, наставници су се нашли у ситуацији да морају и „преко ноћи“ да стекну дигиталне вештине да би остварили циљеве и исходе наставе. Један од аспеката наставе је свакако и оцењивање које је у онлајн окружењу такође наишло на многе изазове.

 

Преласком реализације наставе у онлајн окружењу Министарство просвете, науке и технолошког развоја је саопштило да се примењује формативно оцењивање ученика, док се до глобалне пандемије акценат стављао на сумативно, бројчано оцењивање. Такав начин оцењивања је и од ученика и од наставника захтевао коришћење различитих платформи и мрежа да би се постигла одговарајућа интерактивност и свакодневна комуникација кроз коју би наставници могли да прикупе податке о напредовању ученика. Многе платформе и алати омогућавају да се формативно оцењивање реализује на квалитетан начин. Ту су на пример, Skype, Zoom, GoogleClassroom, MicrosoftTeams, FlipGrid, Wakelet, Padlet, Kahoot, Mentimeter и још многи, многи други.

Да би наставници лакше савладали формативно оцењивање у дигиталном окружењу Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања je у складу са својим надлежностима радио на проналажењу одговора на потребе које су се створиле. Један од корака је био и креирање обуке за наставнике која би их оснажила у оцењивању у условима учења на даљину. Обука је сврстана у приоритетну област која се односи на унапређивање дигиталних компетенција наставника и употребу ИКТ-а у реализацији наставе. Наставници би требало да се кроз ову обуку оснаже за формативно оцењивање ученика у онлајн окружењу. Кроз специфичне циљеве наставницима се пружа подршка за коришћење дигиталних алата, техника и материјала, као и за прикупљање информација о коришћењу дигиталних алата кроз активности у заједници практичара.

zavod_za_vrednovanje_kvaliteta_obrazovanja.

Обука је била подељена у више делова. Један део обуке се одвијао онлајн на Мудл (Moodle) платформи, а један део се одвијао у оквиру радионица, где су наставници кроз практичан рад и примере у непосредном разговору разменили своја искуства о употреби дигиталних алата у настави и њеном специфичном делу, у процесу оцењивања.

Као један од водитеља ове обуке у Основној и средњој школи са домом ученика "Петро Кузмјак", имала сам непосредан увид у стање на терену и колико су такве обуке потребне наставницима. Иако се може рећи да су наставници дигитално писмени у великој мери, још увек постоје недоумице у коришћењу дигиталних технологија у настави, посебно у оцењивању. Ово је била прилика да наставници једни другима представе алате које користе у настави кроз њихове предности, али и недостатке које имају.

Наставници у највећој мери користе Google classroom и на тај начин остварују формативно оцењивање и прикупљање података о знању ученика. Додатак као што је Google meet омогућава да се са ученицима креира и виртуелни састанак. У учионици могу да се креирају и тестови, а резултати се брзо бележе и обрађују. Оно што су наставници истакли, то је да је неопходно примењивати и друге алате у циљу обезбеђивања индивидуализираности питања и одговора, јер ученици понекад злоупотребљавају генеричке тестове. Као једно од могућих решења је FlipGrid, где ученици постављају одговоре у виду кратких видеа, или Padlet,  где ученици каче своје одговоре на виртуелну таблу.

Свакако да је прелазак на онлајн наставу створио многе недоумице у реализовању наставног процеса. Међутим, истовремено то је и прилика да се настава промени управо у правцу који једнако добро одговара и наставницима и ученицима. Надајмо се да добра прилика да се поставе чврсти темељи образовања на свим нивоима у дигиталном окружењу неће бити пропуштена.

Login (4)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више