Blog
Blog

Митја Чернко: развијање капацитета за учење и учешће

Дигитално учење омогућава да се људска интеракција одвија неспутано кроз простор и време.

Овај блог чланак првобитно је објављен на енглеском језику од стране аутора је EPALE Moderator.

Mitja Černko: developing capacities for learning and participation

 

Моја биографија

Моје путовање као пружаоца услуга образовања одраслих започело је када сам имао 19 година, почевши од контраста између „формалног“ и „неформалног“ образовања. Док сам студирао психологију, пружао допринос разним (међународним) студентским организацијама и водио (друштвене) научне пројекте, све сам више бивао импресиониран обимом и дубином искуства учења и степеном његове поузданости. Десет година касније, ово и даље покреће моје учешће у Форуму тренера (TsF) - међународној и интердисциплинарној заједници пружалаца услуга учења, чија ме колективна интелигенција непрекидно надахњује својим иновативним потенцијалом.

Мој ЕПАЛЕ

Управо предузимам своје прве кораке у откривању вредности коју нуди ЕПАЛЕ. До сада ми недвосмислено изгледа да је ЕПАЛЕ веома добар у идентификовању водећих мислилаца и предвиђању трендова на том пољу. Са толиким бројем земаља које су заступљене, вођене активностима својих амбасадора, ЕПАЛЕ је у добром положају да послужи као окосница образовања одраслих у Европи. Веома сам узбуђен због заједница оних који у пракси примењују ЕПАЛЕ и радујем се што ћу искористити њихов потенцијал за размену и заједничко стицање знања, (међународну, међугенерацијску и интердисциплинарну) сарадњу и још веће приближавање европских едукатора (одраслих), и виртуелно и физички.

Моја прича

Тренутно сам укључен у образовни истраживачки пројекат који има за циљ осмишљавање и управљање целокупним школским приступом јачању основних вештина које доприносе психолошком напретку, односима заснованим на међусобној подршци и здравој школској култури. Као психологу и педагогу, мој примарни интерес је психолошки суверенитет - скуп капацитета који омогућавају свестан развој карактера, промовишу добробит и спречавају невоље.

Развој капацитета за учење и учешће у складу са темпом усложњавања представља суштински изазов нашег времена.

Суочени смо са растућом потребом за бољом навигацијом кроз свој еволутивни процес, тако што ћемо промишљеније обликовати сопствене бихевиоралне и менталне обрасце и проактивно заједнички креирати системе које насељавамо. Један од приступа развоју ових капацитета је ACT (Обука/терапија за прихватање и посвећеност) - посебно модел Choice Point 2.0 (за увод погледати Harris, 2018). Поред тога, требало би истаћи четири П или 4 начина сазнања које Џон Вервек (John Vervaeke ) развија са својим колегама. Тежимо да будемо прилично фокусирани и искусни у неговању прва два П - предложна и процедурална. Али, ми смо склони да само имплицитно негујемо перспективно и партиципативно знање (за резиме начина знања и релевантних формата сесија, погледати Czahajda & Černko, 2021).

Инклузивне друштвене промене надовезују се на претходно поменуте капацитете као предуслове. Развио сам оквир за разликовање различитих услуга којима се бавимо као едукатори. То је корисна призма кроз коју промишљамо о том питању.

  • Темељни ниво је социјални инжењеринг - примена одређених психо-социјалних технологија (представљање информација, омогућавање процеса размене мишљења, посредовање у сукобу...).
  • Други ниво је социјална архитектура - комбиновање психо-социјалних технологија за заједничко креирање попришта за одређену сврху (нпр. учење, повезивање, стварање...), обликовањем просторног окружења и временског низа активности.
  • Најшири ниво услуге на којем треба да се ангажујемо ради трајног и опипљивог напретка по овом питању је социјална екологија - изградња заједнице посвећене повезивању изолованих социјалних архитектура ради подстицања синергијске коеволуције појединаца и организација које насељавају заједницу (од интереса, праксе, или пребивалишта).

Приступ који се заузима на свим овим нивоима ужива растућу базу емпиријске подршке, и бивајући уско повезан са ACT, је „про-друштвени“ (погледати prosocial.world). Осмишљен је са експлицитним циљем да оснажи групе које раде на заједничким циљевима. Помаже у разјашњавању, усклађивању и заштити интереса, вредности, потреба и капацитета појединаца у групи, понављајући поступак у све већим размерама.

Када је реч о дигиталној транзицији и мешовитом учењу, фасциниран сам њиховим неискоришћеним потенцијалима.

Дигитално учење не треба да подражава учење лицем у лице. Оно пружа потпуно нове могућности.

Оно омогућава да се људска интеракција (све дубље и интимније) неограничено одвија простором, а барем у једносмерним интеракцијама, и временом. Замишљајући могућности за мешовито учење, започео бих са обећавајућим трендом успостављања другог мозга - дигиталном и међусобно повезаном личном библиотеком. Слично обећава и могућност персонализованих помоћника у учењу вођених вештачком интелигенцијом, који служе као саветници и кустоси на нашим путовањима кроз учење и нуде „микро учење“ прилагођено нашим изазовима, циљевима, доступности и преференцијама. Са Онлајн фестивалом обуке, иницијативом коју покреће TsF , тек смо загребали по површини. На пример, развијањем (психометријски потврђеног) инструмента за процену (опаженог) квалитета сесије (доступно овде), стекли смо моћно оруђе за преглед и мерење појединачних сесија и открили више о основним факторима који доприносе вредном искуству учења - почетно стање учесника, вештину едукатора, увиде и корисност садржаја и нивое размене са осталим учесницима.

У закључку, најдубљи изазови које видим на терену укључују:

  1. оптимизацију различитих формата онлајн учења,
  2. сужавање повратне спреге између „потражње“ потреба за учењем и „понуде“ образовних услуга, и
  1. успостављање глобалног образовног екосистема који повезује заједнице (из праксе) које управљају релевантним доменима, како би се боље подржала путовања кроз учење и консолидовао колективни увид, интелигенција и капацитет.

 


Share your Story!

Да ли вас је надахнула ова прича? Обавестите нас у коментарима и освојите прилику да добијете јединствени ЕПАЛЕ поклон!

Пет корисника месечно (мај-новембар 2021) од оних који коментаришу Приче из заједнице у 2021. години биће изабрани насумично и добиће поклон. Коментари морају бити релевантни и повезани са темом да би били прихватљиви.

Login (10)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више