Skip to main content
Blog
Blog

Kako odgovoriti na relacione potrebe prilikom planiranja onlajn obuka?

Jedna od prednosti onlajn obuka koje se izvode isključivo onlajn jeste što može da se okupi veći broj učesnika iz različitih mesta koja su međusobno udaljena velikim brojem kilometara. Na taj način pristup nekoj temi postaju lako dostupan, učesnici mogu da uštede vreme i novac. Sa druge strane, javlja se pitanje: Kako omogućiti da se razvije kontakt sa predavačima i drugim učesnicima i odgovori na relacione potrebe učesnika? Uopšteno, kako omogućiti da se kreira kvalitetan odnos između predavača i učesnika i samih učesnika obuke?

Jedna od prednosti onlajn obuka koje se izvode isključivo onlajn jeste što može da se okupi veći broj učesnika iz različitih mesta koja su međusobno udaljena velikim brojem kilometara. Na taj način pristup nekoj temi postaju lako dostupan, učesnici mogu da uštede vreme i novac. Sa druge strane, javlja se pitanje: Kako omogućiti da se razvije kontakt sa predavačima i drugim učesnicima i odgovori na relacione potrebe učesnika? Uopšteno, kako omogućiti da se kreira kvalitetan odnos između predavača i učesnika i samih učesnika obuke?

Odnos saradnje u međusobnog uvažavanja jedan je od značajnih faktora koji doprinosi kvalitetu  nastave. Jedna od teorija koja može da nam objasni zašto jeste teorija relacionih potreba u obrazovanju koja dolazi iz primene transakcione analize u obrazovanju[1]. Polazeći od toga da su relacione potrebe osnovne psihološke potrebe koje imaju za cilj da ostvarimo kontakt i bezbedne, značajne odnose sa drugima, obrazovni kontekst se vidi kao još jedna od okruženja u kojima tragamo za načinom da n ate potrebe odgovorimo. U kontaktu sa drugima težimo da odgovorimo na sledeće aspekte odnosa:

  • Kontinuum sličnost/različitost: Ja sam sličan/a drugima- Ja sam različit/a od drugih
  • Kontinuum uticaja: Ja utičem na tebe.- Ti utičeš na mene. U obrazovnom kontekstu prvenstveno se odnosi na mogućnost da se inicira kontakt i komunikacija.
  • Kontinuum uvažavanja: Ja uvažavam tebe- Ti uvažavaš mene.

Tokom obuke uživo na ove potrebe odgovaramo kroz različite načine rada (npr. individualno, u malim grupama), podstičemo učesnike da iskažu svoje mišljenje, tražimo povratnu informaciju od njih i na osnovu toga prilagođavamo sadržaj  obuke, direktno pozivamo učesnike da se uključe u rad. Istovremeno, neverbalni sadržaj koji prati rad doprinosi da se odgovori na ove potrebe, npr. uspostavimo kontakt očima da bismo stavili do znanja da smo videli da neko želi nešto da kaže.

Kako bismo preneli dobra iskustva u uspostavljanju i održavanju kontakta sa predavačima i drugim polaznicima obuka u onlajn okruženje važno je da pažljivo planiramo proces nastave. U narednim redovima možete da pročitate neke ideje:

  • Kako bismo omogućili polaznicima da ostvare kontakt sa predavačima, važno je da objasnimo kontekst u kome se dešava obuka (npr. opis organizacije koja izvodi obuku) i kratko predstavljanje predavača i kreatora obuke kako bi učesnici mogli da procene relevantnost i korisnost sadržaja za sebe, na primer kroz kratak snimak.
  • Kako bismo pokazali da uvažavamo iskustvo polaznika i šta mogu da nam budu neke sličnosti prilikom rada, možemo da izdvojimo  neka česta pitanja o obuci, npr. šta raditi kada se jave neke tehničke poteškoće; kako se koristi platforma na kojoj se dešava obuka; šta su učesnici prethodnih obuka istakli kao značajna saznanja. Važno je i da na samoj platformi gde se odvija obuka ovaj deo bude jasno označen i lako dostupan učesnicima, npr. da je moguće doći do ovog odeljka sa različitih sadržaja obuke.
  • Ukoliko se obuka dešava u nekom određenom vremenskom periodu, mogu da se uključe aktivnosti upoznavanja učesnika, npr. zajedničko predstavljanje kroz neku interaktivnu vebinar sesiju ili predstavljanja na nekom zajedničkom prostoru, poput foruma i slično. Takođe, učesnici mogu i da predstave svoje ciljeve od obuke i na taj način mogu da se  prepoznaju u nekim od ponuđenih ciljeva obuka čime isto mogu da uoče da sa nekima imaju slične ciljeve i da mogu da ostvare saradnju sa njima tokom trajanja obuke.
  • Ukoliko je obuka dostupna bilo kada, a učesnici sami biraju svoj tempo i način rada, mogu da se istaknu iskustva prethodnih učesnika kako bi učesnici mogli da prepoznaju svoje iskustvo učenje. Takođe, važno je naglasiti kako je moguće kontaktirati predavače za sva dodatna pitanja povodom sadržaja, tehničkih teškoća i slično.
  • Možemo da razmislimo na koji način možemo da podstaknemo rad u parovima i/ili malim grupama tokom onlajn obuka pomoću različitih ICT alata, npr. zajedničko pisanje u oblak dokumentima.
  • Važno je da na početku razmislimo na koji način možemo da koristimo mogućnosti platforme na kojoj se odvija obuka da primetimo i pohvalimo angažovanje učesnika i podstaknemo na učešće kada je potrebno. Na primer, da li ćemo da pošaljemo poruku učesniku koji je prijavljen ali ne vidimo da učestvuje da bismo proverili da je odustao od obuke ili postoji neki drugi razlog zašto ne učestvuje. Da li postoje neki simbolički načini nagrađivanja, npr. procentualno praćenje napretka, mala priznanja u vidu diploma, bedževa i slično?
  • Posebno za odrasle za koje pretpostavljamo da možda nisu imali prijatna  prethodna iskustva školovanja, možemo da naglasimo prednosti učenja onlajn: mogu sami da biraju nivo interakcije sa drugim učesnicima, mogu jednostavnije da kontaktiraju sa predavačem, mogu da biraju onlajn kurseve u odnosu na nivo interakcije i zahtevnosti, npr. da li je kurs koji ima određeno vremensko trajanje i jasne rokove ili je nešto što mogu svojim tempom da prate i sami određuju rokove.

U prethodnim redovima istakli smo da je važno da prilikom planiranja onlajn obuka uzmemo u obzir i relacione potrebe učesnika i osvrnuli smo se na neke od načina kako na njih možemo da odgovorimo. Pozivamo vas da u komentarima podelite sa nama svoja razmišljanja na ovu temu i primere dobre prakse nastave onlajn iz vašeg iskustva (i kao učesnika onlajn i kao realizatora onlajn obuka).

[1]

Miljković, N. (2016). Educational Transactional Anlysis. In G. Barrow, & T. Newton, Educational transactional anlysis (pp. 68-78). London: Routledge.

Login (2)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије