Skip to main content
Blog
Blog

Животна средина и климатске промене у оквиру Еразмус+ пројеката за образовање одраслих

Од званичног покретања програма 2014. године, Еразмус+ је уврстио „Животну средину и климатске промене“ у теме за које се могу слати предлози пројеката.

Erasmus+ best practices, Environmental awareness

 

Од званичног покретања програма 2014. године, Еразмус+ је уврстио „Животну средину и климатске промене“ у теме за које се могу слати предлози пројеката. У овом чланку, представићемо колико су организације Европске уније посветиле пажње промоцији иновативних пракси у овој области, с посебним фокусом на пројекте мобилности и стратешких партнерстава у области образовања одраслих.

Пре свега, битно је истаћи да су се „Циљеви заштите животне средине и борбе против климатских промена“ нашли у Водичу кроз програм Еразмус+ тек 2020. године, у виду тзв. хоризонталних приоритета за избор предлога КА2 Пројеката стратешких партнерстава.

То је сјајна вест за све организације које се баве образовањем одраслих и вољне су да размењују примере добре праксе и да побољшају постојеће и развију нове акције усмерене на подстицање развоја свести о изазовима у сфери заштите животне средине и борбе против климатских промена. Стога ће „приоритет бити пројекти усмерени на развој компетенција у различитим секторима који се баве одрживошћу, развојем „зелених“ секторских вештина, стратегија и методологија, као и курикулума усмерених на будућност, који би боље одговарали потребама појединаца. У оквиру програма биће подржано тестирање иновативне праксе за подстицање ученика, особља и омладинских радника да учествују у променама (нпр. да чувају ресурсе, ограниче употребу енергије и производњу отпада, компензују емисију угљен-диоксида, бирају одрживе опције за храну и мобилност итд.). Предност ће бити дата и пројектима који могу да доведу до промена у личним изборима, потрошачким навикама и животном стилу, путем образовања, обука и спортских и других активности за младе“.(Европска комисија. 2019. Водич за Еразмус+ програм. Стр. 101, Верзија 1 (2020): 05.11.2019.)

Према томе, уколико тражите партнере или инспирацију у текућим и завршеним пројектима које смо финансирали, препоручујемо да посетите Еразмус+ платформу на којој су представљени резултати пројеката. Она садржи описе, резултате и контакт податке представника свих пројеката финансираних у оквиру Еразмус+ програма, као и информације о одређеним пројектима финансираним из претходних програма у области образовања, обука, омладине и спорта.

Уколико тражите пројекте усмерене на заштиту животне средине и борбу против климатских промена, пронаћи ћете 5.300 резултата, од којих њих 124 представљају пројекте мобилности у области образовања одраслих, док њих 75 престављају пројекте стратешких партнерстава у области образовања одраслих. Доступно је скоро 200 различитих међународних иницијатива, а одабране иницијативе могу се додати у виртуелни приручник који се може једноставно одштампати у ПДФ формату за лакше ишчитавање и дељење са колегама.

У наставку је наведено неколико нарочито успешно вођених пројеката који вам могу послужити као инспирација. Ови пројекти добили су ознаку „Пример добре праксе” од Европске комисије:

Login (21)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије