Blog
Blog

Целоживотно каријерно вођење, кључни фактор код политика о основним вештинама

Мере каријерног вођења су кључне за успешно вођење политика о основним вештинама.

[Овај блог чланак првобитно је објављен на енглеском језику од стране аутора Graciela Sbertoli].

Lifelong guidance, an essential factor in basic skills policies.

Photo by Dylan Ferreira on Unsplash

Увод

  • Мере каријерног вођења су кључне за успешно вођење политика о основним вештинама зато што ученицима обезбеђују да приступе начину учења који је најприкладнији њиховим потребама, изаберу га, ангажују се око њега и истрају.
  • Одрасли којима је потребно да додатно развију основне вештине имају веома разнолик профил компетенција и мања је вероватноћа да имају позитивно искуство из пређашњег образовања. Каријерно вођење је због тога важно како би се постигла мотивисаност и искристалисала слика о томе каква им је обука тачно потребна.

Ако говоримо о запошљивости или опстанку на тржишту рада, како би се избегла искљученост појединаца у данашње време брзих друштвених промена, императив је пружити оптималне мере подршке специфичним циљним групама.


Целоживотно каријерно вођење је важан фактор тренутне европске политике која се бави основним вештинама одраслих и спомиње се у стратегији под називом Путеви унапређења вештина (Upskilling Pathways).

Cedefop сматра да је „циљ целоживотног каријерног вођења да пружи подршку развоју каријера свих старосних група, током свих каријерних фаза. То укључује и информације о професијама, савете, саветовање, процену вештина и менторство. Квалитетне услуге каријерног вођења треба да буду доступне свима, независно од њиховог запослења, социјално-економског статуса, етничке припадности или пола”.

Целоживотно каријерно вођење је посебно важно за решавање потреба нискоквалификованих одраслих и може бити најважнији елемент пружања ефикасних стратегија проширивања обухвата за ову циљну групу. Каријерно вођење и професионално упућивање важан су део препорука стратегије Путеви унапређења вештина.

У Финској, центри са обједињеним услугама за каријерно вођење (Ohjaamo) омогућавају укључивање различитих администрација како би пружили прилагођене личне савете и вођење у погледу различитих аспеката, укључујући животно управљање, планирање каријере, друштвене вештине, образовање и подршку при запошљавању. Ова мрежа партнерских организација је доступна како уживо, тако и дигитално и њоме се избегава дуплирање услуга.

Процена специфичних потреба ученика у вези са основним вештинама значајан је елемент процеса каријерног вођења. Неколико европских земаља је креирало различите алате за процену, самопроцену, општу евалуацију, дијагностичку процену итд. Циљ таквих мера мора бити искључиво да идентификују потребе ученика, а да они нису ни свесни да „раде некакав тест”.

Ставови су подједнако важни као и знање у оваквом процесу. Исте принципе који омогућавају да образовање одраслих буде адекватно треба применити на процесе евалуације и каријерног вођења циљних група: поштовање појединца, разумевање различитих профила личности, приступ заснован на ученику, флексибилност, фокус на релевантности и контекстуализацији итд.

Следећи пример из Ирске пружа добар модел који се може адаптирати како би се креирали национални принципи каријерног вођења и приручник који се може користити да да би се стручњаци обучили за евалуацију (или чак акредитацију) нивоа стечених основних вештина. Такође је важно схватити да су описмењавање и стицање рачунских вештина специфични когнитивни процеси и да би, стога, оцењивачи требало да поседују знање о томе шта заиста подразумевају различити нивои исхода учења представљени у оквирима, а не да, што је нажалост често случај, само обраћају пажњу на то какво је познавање пређеног градива одраслих ученика.

У Ирској, SOLAS/ETBI су 2019. године објавили приручник који садржи националне смернице за процену нивоа писмености и рачунских вештина код одраслих на нивоима 1-3 по NFQ скали. Овај приручник представља националне смернице за процену, укључујући шест принципа каријерног вођења који дефинишу вредности које подупиру процену писмености и рачунских вештина.

Принципи каријерног вођења

Сви поступци процене и материјали за подршку заснивају се на утврђеним принципима образовања одраслих и примерима добре праксе у описмењавању одраслих. Процена треба да буде:

  • Заснована на ученику: на индивидуалном знању, вештинама, циљевима и тежњама; треба проценити све димензије писмености и рачунских вештина које су некоме потребне да би постигао свој циљ.
  • Добровољна: информисани избор ученика је кључан за све фазе процене.
  • Поверљива: информације се чувају на сигурном месту и лични подаци ученика, укључујући информације о напретку и постигнућима, могу се делити само са колегама када им је неопходно да буду упознати са њима.
  • Конструктивна: подршка за ученике како би схватили колики је заправо њихов потенцијал.
  • Прецизна: Генерише провериве податке о напретку и постигнућима.
  • Сврсисходна: води до активности које подржавају напредак ученика.

Овај приручник описује стандардан, национални приступ методологији која се користи за процену писмености и рачунских вештина у центрима за описмењавање одраслих, али и оставља простора за флексибилност у кључним областима примене. Очекује се да ће регионалне власти (одбори за образовање и обуку) и пружаоци услуга израдити и евидентирати индивидуални план учења (ILP); индивидуални образац за праћење напретка; и групни образац за праћење напретка.

Процеси каријерног вођења, укључујући процену и идентификовање потреба, морају довести до разговора о томе која је врста специфичних начина учења најадекватнија за неког ученика. Важан фактор, који утиче на то да ученик не само задржи, већ и повећа првобитни ниво мотивисаности, представља омогућавање брзог преласка са каријерног вођења на конкретне образовне понуде. Ово је посебно важно у случајевима када се мотивисаност неког ученика јавила због медијске кампање или зато што је урадио тест самопроцене за идентификовање потреба. Јасни показатељи о томе како ученик може да напредује на свом образовном путу морају пратити такве мере. Ефикасне политике су оне које даље усмеравају ученика и не остављају га на цедилу.

Login (9)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије

ЕПАЛЕ дискусија: Вештачка интелигенција и образовање одраслих

Улога вештачке интелигенције у образовању одраслих: да ли може бити помоћ или препрека одраслим ученицима?

Више