Skip to main content
Blog
Blog

ЕУ алати за процену вештина: кратaк водич за едукаторе одраслих

Тематски координатор EPALE платформе Andrew McCoshan даје преглед неких од кључних алата за процењивање вештина полазника које је развила ЕУ.

European assessment tools

 

Тематски координатор EPALE платформе Andrew McCoshan даје преглед неких од кључних алата за процењивање вештина полазника које је развила ЕУ.

 

Европска унија има на располагању низ алата који могу бити од практичне користи едукаторима одраслих при процени вештина. У ствари, можда сте чули за многе од њих. Али зашто би вам они требали? Неки од ових алата ЕУ обликују контекст у обликују општи контекст у којем се процена одвија. А постоје и посебни алати које практичари могу да користе при признавању вештина које су њихови ученици стекли у различитим земљама.

EU Assessment Tool EPALE

Обезбеђивање оквира и смерница

Европски оквир квалификација (European Qualifications Framework) представља оквир свих ових алата. ЕОК делује као заједничка референтна тачка око које земље развијају своје националне оквире квалификација. ЕОК се, као и сви остали алати, заснива на исходима учења. У многим земљама, увођење стручних квалификација – и у складу са тим, програма образовања – заснованих на исходима учења има радикалан утицај на начин на који се вештине уопштено процењују.

Још једна предност ЕОК-а је то што он омогућава „упоређивање” националних квалификација различитих земаља. Ово подстиче мобилност појединаца који желе да уче или раде изван своје земље. Постоји могућност упоређивања примера квалификација између две земље на веб страници Europa (до сада за 18 система образовања и обука).

У вези са ЕОК, земље користе и начела Европског приступа бодовног система у стручном образовању – ECVET –да би унапредиле свој систем квалификација како би појединци могли да стичу бодове на основу свог учења, омогућавајући им, на пример, да лако промене образовни програм, не губећи корист од претходног учења.

ЕУ такође ради на унапређењу метода за процену вештина стечених изван оквира формалног образовања. Од 2004. године, редовно се објављује и ажурира листа метода валидације неформалног и информалног учења са обиљем примера који могу да инспиришу практичаре. Такође су на располагању и Смернице за валидацију претходног учења које служе да пруже подршку практичарима и институцијама одговорним за развој и функционисање механизама валидације претходног учења.

 

Помоћ при вредновању и признавању прекограничних вештина

Како би се превазишле препреке које постоје услед разлика између бројних система образовања и обука, доступан је известан број алата који пружају подршку у процени и признавању вештина између земаља.

Једна од главних улога наведеног ECVET-а је пружање подршке прекограничној процени вештина. ECVET обезбеђује скуп начела који омогућује ученицима који студирају у иностранству да им се знање и вештине стечени у једној земљи признају у другој. Често се дешава да људи који су прихватили радни ангажман у иностранству, на пример, напишу извештај о својим искуствима када се врате у матичну земљу, али не добију никакво признање у оквиру свог програма образовања. Начела ECVET-а пружају могућност да се то учини. Уз помоћ алата као што су меморандуми о разумевању, споразуми о учењу и описи исхода учења, ECVET омогућава ученицима и њиховим менторима да усмере своју пажњу на питање како ће се ученицима процењивати и потом признавати њихове вештине. Помоћу ових алата, могу се разматрати и усагласити питања као што су који исходи учења ће бити постигнути, ко ће их и на који начин процењивати.

Europass садржи низ алата за документовање стечених вештина тако да оне буду разумљивије у различитим земљама:

  • Документ Europass Mobility представља евиденцију вештина стечених у другој земљи кроз, на пример, рад, волонтирање или програме размене. Попуњавају га партнерске организације укључене у размену путем мобилности, организација пошиљалац и организација прималац. Партнери могу бити универзитети, школе, центри за обуку, компаније, невладине организације итд. Успех документа лежи у примени ваљаних процеса процене. Доступан је низ примера који представљају користан ресурс.
  • Додаци дипломи и Додаци сертификату описују вештине које је стекао власник дипломе високог образовања, односно власник сертификата о стручном образовању. Поред основних информација укључених у службене дипломе и/или транскрипте, они пружају додатне информације и чине их разумљивијим, нарочито послодавцима или институцијама ван земље у којој је документ издат. Већина земаља је успоставила националне спискове додатака сертификатима. И у овом случају, кључ успеха лежи у пружању подршке овим алатима ефектним процесима процене.
  • Језички пасош обезбеђује алат за самопроцену језичких вештина и квалификација.
  • Europass CV је стандардизовани образац биографије који се све више користи у Европи. До данас је креирано преко 100 милиона онлајн биографија.

Савети и подршка о свим овим алатима доступни су преко националних Europass центара.

 

Додавање вредности

Алати ЕУ мењају окружење у којем се одвија процена вештина у Европи одвија. Прелазак на исходе учења има значајан утицај на критеријуме и праксе процене. Штавише, алати ЕУ указују на потребу да се озбиљно узме у разматрање како, када и где процењујемо образовање и вештине стечене ван процеса формалног образовања и изван наших сопствених земаља. Постоје и други алати које овде нисмо разматрали, међу којима су EQAVET (заједница за европску сарадњу у промовисању праксе у развоју и унапређењу осигурања квалитета у стручном образовању и обукама), Европска класификација занимања, вештина, компетенција и стручних квалификација (ESCO), Директива ЕУ о признавању стручних квалификација и придружена база података о правно регулисаним професијама, као и пасоши секторских вештинаМожда ћете пожелети да их боље истражите. Било би фасцинантно знати колико су читаоци већ упознати са овим алатима и у којој мери их користе: Зашто не бисте учествовали у анкети која се налази поред овог поста!


Andrew McCoshan је радио више од 30 година у сектору образовања и обука. Током више од 15 година је водио студије и процене за потребе ЕУ, а пре тога је био консултант у УК. Andrew је тренутно независни истраживач и консултант, члан експертског тима UK ECVET , као и виши научни сарадник у Центру за проблеме у образовању на Универзитету у Даблину у Ирској.

Login (10)

Да ли желите други језик?

Овај документ је такође доступан на другим језицима. Одаберите један од њих у наставку.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Најновије дискусије