European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Platforma Elektronike për të Nxënit e të Rriturve në Evropë

Qendra e Burimeve

Qendra e Burimeve

Qendra e Burimeve të EPALE është një bankë me materiale të cilat do t'ju ndihmojnë për t'u përditësuar me praktikat më të mira në fushën e arsimit për të rriturit si dhe dokumentet e referencës.

Ne publikojmë në revista dhe gazeta raste studimore të qasjeve novatore të arsimit për të rriturit, raporte dhe dokumente politikash, si dhe artikuj.

Gjithashtu, këtu ju do të mund të gjeni edhe burime të hapura arsimore, si dhe materiale trajnimi dhe mësimore, që do të thotë që gjatë gjithë kohës do të keni qasje tek mjetet më të mira për t'ju ndihmuar në punën tuaj të përditshme.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse
    The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search
    Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter
    Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

Narrow your results

Applied Filters