Skip to main content
Bashkërenduesit shtetërorë për planin evropian të mësimmarrjes për të rritur – Bullgari

Bashkërenduesit shtetërorë për planin evropian të mësimmarrjes për të rritur – Bullgari

 

Znj. Valentina DEIKOVA

v.deikova@mon.bg

Ministria e Arsimit dhe e Shkencës