Skip to main content
Partnership Details

adult education, senior, University of the Third Age

Poland
Filluar nga | Postat în Mër, 01/08/2020 - 15:26

We are looking for an organization interested in cooperation in the field of adult education and development, including seniors. We are interested in participating as a partner or coordinator in the project strategic partnerships in the field of education and training (regarding sectors: Adult education) or/and mobility of persons in the field of education and training (regarding sectors: Adult education).

Centre of Continuing Education in Bytom is a public educational institution. Center educates adults between the ages of 18 to 80. The Centre run a school for adults (secondary and post-secondary level), where adults can get the general and vocational education. In the Centre also operates the University of the Third Age. University students are offered educational activities, improve physically and activation.

In recent years, the Centre participated in several international projects. The projects focused on education and activating adults. These were projects under the programs PHARE, SOCRATES - Grundtvig, LLP - Grundtvig, ERASMUS+.

Partnership Details
Žiadosť platí do
Mar, 01/14/2020 - 01:00
Organizata
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu (The Centre of Continuing Education in Bytom)
Kontakt
Krajiny
Evropë
Typ aktivity
Uchádzanie sa o financovanie z EÚ
Zaúčanie pozorovaním zodpovedného pracovníka
Gjuha
anglisht
gjermanisht
polonisht
Žiadané zručnosti

Part of an organisation?

Listojeni atë në faqen tonë të internetit! Klikoni linkun më poshtë dhe shtoni organizatën tuaj!

Want your own space?

Dëshironi t'i diskutoni idetë tuaja me të tjerët në hapësirë private?