European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

OBRAZOVANJE ZA GLOBALNE CILJEVE ODRŽIVOG RAZVOJA: CILJEVI UČENJA – UNESCO

Nova UNESCO-va publikacija "Obrazovanje za Globalne ciljeve održivog razvoja: Ciljevi učenja” ima za cilj da podrži kreatore politika, kreatore kurikuluma i nastavnike u izradi strategija, programa i kurseva za promovisanje učenja za SDGs (Globalne ciljeve održivog razvoja). Ovaj dokument daje smjernice i nudi prijedloge za teme i ciljeve učenja koje edukatori mogu odabrati i prilagoditi tako da odgovaraju konkretnim kontekstima učenja.

Publikaciju možete preuzeti ovdje MNEEN

Resource Details
Autori i burimit
UNESCO (2014a)
Lloji i burimit
Mundësitë dhe Burimet
Vendi
Crna Gora
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
crnogorsko
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!