European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

Digital toolkit for adult educators

The ERASMUS+ project Breaking Barriers tackles the question, of how digital tools can meet the need of low-skilled adult learners. This is done through the strategic collaboration of 8 European partners specialised in adult learning, education and digital media. The project aims to explore and show how adult educators can engage and motivate adult learners by using digital tools and storytelling. Through the project a digital toolkit for adult educators is available online.

Resource Details
Autori i burimit
Directorate for Research, Lifelong Learning and Employability
Lloji i burimit
Mundësitë dhe Burimet
Vendi
Malta
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
English
Login (0)

Doni një gjuhë tjetër?

Ky dokument është gjithashtu i përkthyer edhe në gjuhë te tjera. Ju lutem zgjidhni një më poshtë.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!