Resource Details
Burime

Migration and integration as the focus of sustainable adult education (part 4): e-asioniti - Aurora & Housam Hamadon

EPALE Austria and Erasmus+ Adult Education, as part of their "thinking outside of the box", and Verein Multikulturell organised a regional event to encourage sharing and learning among different parties involved in adult education. One presentation was from Aurora and Housam Hamadon (Hakunila Intertional Association) from Finland.

Resource Details
Resource author
Aurora & Housam Hamadon
Lloji i burimit
Tjetër
Vendi
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Login (1)

Doni një gjuhë tjetër?

Ky dokument është gjithashtu i përkthyer edhe në gjuhë te tjera. Ju lutem zgjidhni një më poshtë.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!