Skip to main content
Resource Details
Burime

Designing the Future of Vocational Education and Training

Dr Elias Margadjis, Director of Secondary Technical and Vocational Education in Cyprus, discusses as a keynote speaker at the 3rd Annual EPALE Cyprus Conference on the Future of Vocational Education and Training.

 

Resource Details
Resource author
Dr Elias Margadjis
Lloji i burimit
Studime dhe Raporte
Vendi
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Login (0)
Značky

Doni një gjuhë tjetër?

Ky dokument është gjithashtu i përkthyer edhe në gjuhë te tjera. Ju lutem zgjidhni një më poshtë.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!