European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

Манифест за ученето за възрастни през 21 век

Европейската асоциация за образование за възрастни (EAEA) с настоящия манифест предлага създаването на Учеща Европа, Европа, която е способна да се изправи пред предизвикателствата на бъдещето с положителна нагласа и с всички необходими умения, знания и компетенции. Предлагаме инициатива, обхващаща цяла Европа, за да се изкачим едно стъпало нагоре, да развием общество на знанието, което може да се справи с предизвикателствата на нашето време. Това изисква устойчиви инвестиции сега, на европейско, национално, регионално и местно ниво в образованието за възрастни. Те ще се изплатят в дългосрочен план от множество перспективи: за конкурентоспособност, благосъстояние, здраво население, растеж и други.

Resource Details
Autori i burimit
Джина Ебнер (EAEA), с подкрепата на членовете на EAEA, Изпълнителният съвет и Секретариата
Lloji i burimit
Studime dhe Raporte
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Български
Resource media
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!