European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

Obrazovna motivacija u novim okolnostima; Dr.sc. Irena Kiss

Obrazovna motivacija u novim okolnostima; Dr.sc. Irena Kiss

Priručnik projekta "Rudnici baštine" u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 (Pučko otvoreno učilište Labin, 2020.)

Resource Details
Autori i burimit
Dr.sc. Irena Kiss
Lloji i burimit
Burimet e Hapura Arsimore
Vendi
Hrvatska
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!