European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

International Review of Education – prvé špeciálne dvojčíslo venované dopadom pandémie na vzdelávanie

International Review of Education - Journal of Lifelong Learning nazvané Vzdelávanie v čase COVID-19: Pochopenie dôsledkov”, je prvým z dvoch špeciálnych čísiel venovaných pandémii COVID-19. Jeho cieľom je zhodnotiť vplyv pandémie na vzdelávanie a poskytnúť poznatky, ktoré môžu pomôcť pri určovaní smeru strategických a konštruktívnych opatrení v čase krízy.

Mnohé z príspevkov poskytujú priame svedectvá o stratégiách, ktoré boli použité na riešenie situácie v Kanade, Kamerune, Katalánsku, Číne, Kórejskej republike a USA. Zahŕňajú širokú škálu vzdelávacích programov, ako je podpora rozvoja gramotnosti v rodinách, medzigeneračné učenie, podpora zdravia pôvodných obyvateľov, ale aj opis toho, ako sa podarilo v krátkom čase presunúť veľkú medzinárodnú konferenciu na internet. Ďalšie príspevky majú globálnejší prístup (napr. medzinárodný prieskum medzi vzdelávateľmi dospelých) alebo ponúkajú riešenia, ako sa vyrovnať s prebiehajúcou pandémiou a jej možnými dôsledkami.

Mnohí autori, ktorí prispeli do tohto špciálneho vydania, sa zamýšľajú nad nerovnosťami, najmä v oblasti prístupu k vzdelávaniu a účasť na ňom, ktoré existovali už pred vypuknutím pandémie.

Resource Details
ire_67_1-2_covid-19_cover_front_only.png.
Autori i burimit
The UNESCO Institute for Lifelong Learning
Lloji i burimit
Artikuj
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Angličtina
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!