Skip to main content
Resource Details
Burime

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Rozporządzenie weszło w życie weszło w życie 11 sierpnia 2016 r.

Resource Details
Resource author
Minister Rozwoju
Lloji i burimit
Tjetër
Vendi
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!