European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

Handreiking digitale vaardigheden

De Handreiking digitale vaardigheden volwasseneneducatie (ve) is geschreven voor docenten, begeleiders, opdrachtgevers en organisaties die opleidingen en cursussen digitale vaardigheden (laten) ontwikkelen en verzorgen voor laagopgeleide en laag digitaal vaardige volwassenen.

 

Doel van de handreiking

  • inzicht geven in de inhoud en reikwijdte van het ‘vak’ digitale vaardigheden;
  • inspiratie bieden bij de inhoudelijke invulling en uitvoering van cursussen en opleidingen digitale vaardigheden;
  • steun geven bij het ontwikkelen van (online) leermateriaal;
  • didactische tips geven voor het leren, aan de hand van uitgewerkte voorbeelden;
  • aanwijzingen geven voor evaluatie en het meten van voortgang.

Het doel van de handreiking is niet om voor te schrijven hoe cursussen digitale vaardigheden ingericht moeten worden; het document dient met name als inspiratie voor docenten en onderwijsaanbieders digitale vaardigheden. De Handreiking digitale vaardigheden ve is een aanvulling op het Advies digitale vaardigheden volwasseneneducatie (2017), waarin domeinen en niveaus van digitale vaardigheden zijn omschreven.

 

Het project is uitgevoerd door CINOP in opdracht van het Steunpunt Basisvaardigheden. Het Steunpunt Basisvaardigheden heeft als doel het bevorderen van de effectiviteit van beleid op de basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden. Dit doet het Steunpunt ook door zijn nauwe samenwerking met het ministerie van OCW en het programma Tel mee met Taal.

 

Bron ->> CINOP


Word ook lid van EPALE en ontdek de voordelen!

Resource Details
Autori i burimit
Miryam de Hoo
Lloji i burimit
Mundësitë dhe Burimet
Vendi
Nederland
Data e Publikimit
Jazyk dokumentu
Nederlands
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!