European Commission logo
Create an account
Resource Details
Burime

Изследване на поколенческите характеристики на работната сила в България

Изследването на поколенческите характеристики на работната сила в България включва обобщените резултати от проведените полеви интервюта, онлайн анкетно проучване, фокус групи, експертни интервюта. На база на резултатите от изследванията са разработени и описани поколенчески профили на работната сила в България. Идентифицираните поколенчески профили, данните и изводите от изследванията са основа за вземане на информирани експертни решения и разработване и апробиране на специфични механизми и инструменти, програми и политики в управлението на човешките ресурси с акцент върху активното остаряване и сътрудничеството между поколенията на работното място.

Resource Details
Autori i burimit
БСК, Съюз на българския бизнес
Lloji i burimit
Studime dhe Raporte
Vendi
България
Data e Publikimit
Login (1)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!